Gå til hovedindhold

Vælg flere elementer i Excel-rullelisten – fuld vejledning

Excel-rullelister er et fantastisk værktøj til at sikre datakonsistens og nem indtastning. Men som standard begrænser de dig til kun at vælge ét element. Men hvad hvis du har brug for at vælge flere elementer fra den samme rulleliste? Denne omfattende vejledning vil udforske metoder til at aktivere flere valg i Excel-rullelister, administrere dubletter, indstille brugerdefinerede separatorer og definere omfanget af disse lister.

Tip: Før du anvender følgende metoder, skal du sørge for, at du har oprettet rullelister i dine regneark på forhånd. Hvis du vil vide, hvordan du opretter rullelister til datavalidering, skal du følge instruktionerne i denne artikel: Sådan opretter du rullelister til datavalidering i Excel.

Aktivering af flere valg på rullelisten

Dette afsnit indeholder to metoder til at hjælpe dig med at aktivere flere valg på rullelisten i Excel.

Brug af VBA-kode

For at tillade flere valg i rullelisten, kan du bruge Visual Basic til applikationer (VBA) i Excel. Scriptet kan ændre adfærden for en rulleliste for at gøre den til en flervalgsliste. Gør venligst som følger.

Trin 1: Åbn arkeditoren (kode).
 1. Åbn regnearket, der indeholder den rulleliste, som du vil aktivere flere valg for.
 2. Højreklik på arkfanen og vælg Vis kode fra kontekstmenuen.
Trin 2: Brug VBA-kode

Kopier nu følgende VBA-kode og indsæt den i åbningsarket (Kode) vinduet.

VBA-kode: Aktiver flere valg i rullelisten i Excel.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim delimiter As String
  Dim TargetRange As Range

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Users can change target range here
  delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here

  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False

  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
    If Not (xValue1 = xValue2 Or _
        InStr(1, xValue1, delimiter & xValue2) > 0 Or _
        InStr(1, xValue1, xValue2 & delimiter) > 0) Then
      Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
    Else
      Target.Value = xValue1
    End If
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0
End Sub

Resultat

Når du vender tilbage til regnearket, vil rullelisten give dig mulighed for at vælge flere muligheder, se demoen nedenfor:

Noter:
Ovenstående VBA-kode:
 • Gælder for alle rullelister for datavalidering i det aktuelle regneark, både eksisterende og dem, der oprettes i fremtiden.
 • Forhindrer dig i at vælge det samme emne mere end én gang i hver rulleliste.
 • Bruger komma som separator for de valgte elementer. For at bruge andre afgrænsninger, venligst se dette afsnit for at ændre separatoren.

Brug af Kutools til Excel med et par klik

Hvis du ikke er fortrolig med VBA, er et lettere alternativ Kutools til Excel's Multivælg rulleliste funktion. Dette brugervenlige værktøj forenkler muligheden for flere valg i rullelister, så du kan tilpasse separatoren og håndtere dubletter uden besvær for at opfylde dine forskellige behov.

Efter installation af Kutools til ExcelGå til Kutools fanebladet, vælg Rulleliste > Multivælg rulleliste. Derefter skal du konfigurere som følger.

 1. Angiv det område, der indeholder rullelisten, hvorfra du skal vælge flere elementer.
 2. Angiv separatoren for de valgte elementer i rullelistens celle.
 3. Klik OK for at fuldføre indstillingerne.
Resultat

Når du nu klikker på en celle med en rulleliste i det angivne område, vises en liste ved siden af ​​den. Du skal blot klikke på knappen "+" ud for elementerne for at tilføje dem til rullemenuen, og klik på knappen "-" for at fjerne elementer, du ikke ønsker længere. Se demoen herunder:

Noter:
 • Tjek Ombryd tekst efter indsættelse af en separator mulighed, hvis du vil vise de valgte elementer lodret i cellen. Hvis du foretrækker en vandret liste, skal du lade denne mulighed være umarkeret.
 • Tjek Aktivér søgning mulighed, hvis du vil tilføje en søgelinje til din rulleliste.
 • For at anvende denne funktion, venligst download og installer Kutools til Excel først.

Flere handlinger for multi-selektion rulleliste

Dette afsnit samler de forskellige scenarier, der kan være nødvendige, når du aktiverer flere valg på rullelisten Datavalidering.


Tillad dublerede elementer i rullelisten

Dubletter kan være et problem, når flere valg er tilladt i en rulleliste. VBA-koden ovenfor tillader ikke duplikerede elementer i rullelisten. Hvis du har brug for at beholde duplikerede elementer, så prøv VBA-koden i dette afsnit.

VBA-kode: Tillad dubletter i rullelisten for datavalidering

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim delimiter As String
  Dim TargetRange As Range

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Users can change target range here
  delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here

  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False

  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
    Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0
End Sub
Resultat

Nu kan du vælge flere elementer fra rullelisterne i det aktuelle regneark. For at gentage et element i en rullelistecelle, fortsæt med at vælge det element fra listen. Se skærmbillede:


Fjernelse af eksisterende elementer fra rullelisten

Efter at have valgt flere elementer fra en rulleliste, kan du nogle gange være nødt til at fjerne et eksisterende element fra rullelistens celle. Dette afsnit indeholder endnu et stykke VBA-kode for at hjælpe dig med at udføre denne opgave.

VBA-kode: Fjern eventuelle eksisterende elementer fra rullelistens celle

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRngDV As Range
  Dim TargetRange As Range
  Dim oldValue As String
  Dim newValue As String
  Dim delimiter As String
  Dim allValues As Variant
  Dim valueExists As Boolean
  Dim i As Long
  Dim cleanedValue As String

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Set your specific range here
  delimiter = ", " ' Set your desired delimiter here

  If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub

  ' Check if the change is within the specific range
  If Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub

  On Error Resume Next
  Set xRngDV = Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRngDV Is Nothing Or Target.Value = "" Then
    ' Skip if there's no data validation or if the cell is cleared
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
  End If
  On Error GoTo 0

  If Not Intersect(Target, xRngDV) Is Nothing Then
    Application.EnableEvents = False
    newValue = Target.Value
    Application.Undo
    oldValue = Target.Value
    Target.Value = newValue

    ' Split the old value by delimiter and check if new value already exists
    allValues = Split(oldValue, delimiter)
    valueExists = False
    For i = LBound(allValues) To UBound(allValues)
      If Trim(allValues(i)) = newValue Then
        valueExists = True
        Exit For
      End If
    Next i

    ' Add or remove value based on its existence
    If valueExists Then
      ' Remove the value
      cleanedValue = ""
      For i = LBound(allValues) To UBound(allValues)
        If Trim(allValues(i)) <> newValue Then
          If cleanedValue <> "" Then cleanedValue = cleanedValue & delimiter
          cleanedValue = cleanedValue & Trim(allValues(i))
        End If
      Next i
      Target.Value = cleanedValue
    Else
      ' Add the value
      If oldValue <> "" Then
        Target.Value = oldValue & delimiter & newValue
      Else
        Target.Value = newValue
      End If
    End If

    Application.EnableEvents = True
  End If
End Sub
Resultat

Denne VBA-kode giver dig mulighed for at vælge flere elementer fra en rulleliste og nemt fjerne ethvert element, du allerede har valgt. Efter at have valgt flere elementer, hvis du vil fjerne et bestemt, skal du blot vælge det igen fra listen.


Indstilling af en brugerdefineret separator

Afgrænsningstegnet er sat som komma i ovenstående VBA-koder. Du kan ændre denne variabel til et hvilket som helst foretrukket tegn, der skal bruges som separator for valg i rullelisten. Sådan kan du gøre:

Som du kan se, at ovenstående VBA-koder alle har følgende linje:

delimiter = ", "

Du skal blot ændre kommaet til en hvilken som helst separator, som du har brug for. Hvis du f.eks. vil adskille elementerne med semikolon, skal du ændre linjen til:

delimiter = "; "
Bemærk: For at ændre afgrænsningstegnet til et linjeskifttegn i disse VBA-koder, skal du ændre denne linje til:
delimiter = vbNewLine

Indstilling af et specificeret område

Ovenstående VBA-koder gælder for alle rullelister i det aktuelle regneark. Hvis du kun ønsker, at VBA-koderne skal gælde for et bestemt udvalg af rullelister, kan du angive intervallet i ovenstående VBA-kode som følger.

Som du kan se, at ovenstående VBA-koder alle har følgende linje:

Set TargetRange = Me.UsedRange

Du skal bare ændre linjen til:

Set TargetRange = Me.Range("C2:C10")
Bemærk: Her C2: C10 er det område, der indeholder rullelisten, som du vil angive som flere valg.

Udførelse i et beskyttet regneark

Forestil dig, at du har beskyttet et regneark med adgangskoden "123" og indstil rullelistens celler til "Unlocked" før aktivering af beskyttelsen, og dermed sikres, at multi-select-funktionen forbliver aktiv efter beskyttelsen. VBA-koderne nævnt ovenfor kan dog ikke fungere i dette tilfælde, og dette afsnit beskriver et andet VBA-script, der er specifikt designet til at håndtere multi-select-funktionalitet i et beskyttet arbejdsark.

VBA-kode: Aktiver flere valg i rullelisten uden dubletter


Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 20240118
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim delimiter As String
  Dim TargetRange As Range
  Dim isProtected As Boolean
  Dim pswd As Variant

  Set TargetRange = Me.UsedRange ' Set your specific range here
  delimiter = ", " ' Users can change the delimiter here

  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, TargetRange) Is Nothing Then Exit Sub
  
  ' Check if sheet is protected
  isProtected = Me.ProtectContents
  If isProtected Then
    ' If protected, temporarily unprotect. Adjust or remove the password as needed.
    pswd = "yourPassword" ' Change or remove this as needed
    Me.Unprotect Password:=pswd
  End If

  On Error Resume Next
  Set xRng = TargetRange.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then
    If isProtected Then Me.Protect Password:=pswd
    Exit Sub
  End If
  Application.EnableEvents = False

  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" And xValue2 <> "" Then
    If Not (xValue1 = xValue2 Or _
        InStr(1, xValue1, delimiter & xValue2) > 0 Or _
        InStr(1, xValue1, xValue2 & delimiter) > 0) Then
      Target.Value = xValue1 & delimiter & xValue2
    Else
      Target.Value = xValue1
    End If
  End If

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0

  ' Re-protect the sheet if it was protected
  If isProtected Then
    Me.Protect Password:=pswd
  End If
End Sub
Bemærk: I koden skal du sørge for at erstatte "dit kodeord” i rækken pswd = "dit kodeord" med den faktiske adgangskode, du bruger til at beskytte arbejdsarket. For eksempel, hvis din adgangskode er "abc123", så skulle linjen være pswd = "abc123".

Ved at aktivere flere valg i Excel-rullelister kan du i høj grad forbedre funktionaliteten og fleksibiliteten af ​​dine regneark. Uanset om du er fortrolig med VBA-kodning eller foretrækker en mere ligetil løsning som Kutools, har du nu muligheden for at transformere dine standard rullelister til dynamiske, multi-select værktøjer. Med disse færdigheder er du nu rustet til at skabe mere dynamiske og brugervenlige Excel-dokumenter. For dem, der er ivrige efter at dykke dybere ned i Excels muligheder, kan vores hjemmeside prale af et væld af selvstudier. Find flere tips og tricks til Excel her.

Bedste kontorproduktivitetsværktøjer

🤖 Kutools AI Aide: Revolutionér dataanalyse baseret på: Intelligent udførelse   |  Generer kode  |  Opret brugerdefinerede formler  |  Analyser data og generer diagrammer  |  Aktiver Kutools funktioner...
Populære funktioner: Find, fremhæv eller identificer dubletter   |  Slet tomme rækker   |  Kombiner kolonner eller celler uden at miste data   |   Runde uden formel ...
Super opslag: VLookup med flere kriterier    Multiple Value VLookup  |   VOpslag på tværs af flere ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avanceret rulleliste: Opret hurtigt rulleliste   |  Afhængig rulleliste   |  Multivælg rulleliste ....
Column Manager: Tilføj et bestemt antal kolonner  |  Flyt kolonner  |  Skift synlighedsstatus for skjulte kolonner  |  Sammenlign områder og kolonner ...
Fremhævede funktioner: Grid fokus   |  Designvisning   |   Stor Formel Bar    Arbejdsbog & Ark Manager   |  Ressourcebibliotek (Autotekst)   |  Datovælger   |  Kombiner regneark   |  Krypter/Dekrypter celler    Send e-mails efter liste   |  Superfilter   |   Specielt filter (filter fed/kursiv/gennemstreget...) ...
Top 15 værktøjssæt12 tekst Værktøjer (tilføje tekst, Fjern tegn, ...)   |   50 + Chart Typer (Gantt kort, ...)   |   40+ Praktisk formler (Beregn alder baseret på fødselsdag, ...)   |   19 Indsættelse Værktøjer (Indsæt QR-kode, Indsæt billede fra sti, ...)   |   12 Konvertering Værktøjer (Tal til ord, Valutaomregning, ...)   |   7 Flet og del Værktøjer (Avancerede kombinere rækker, Opdel celler, ...)   |   ... og mere

Overlad dine Excel-færdigheder med Kutools til Excel, og oplev effektivitet som aldrig før. Kutools til Excel tilbyder over 300 avancerede funktioner for at øge produktiviteten og spare tid.  Klik her for at få den funktion, du har mest brug for...

Beskrivelse


Fanen Office bringer en grænseflade til et kontor med Office, og gør dit arbejde meget lettere

 • Aktiver redigering og læsning af faner i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio og Project.
 • Åbn og opret flere dokumenter i nye faner i det samme vindue snarere end i nye vinduer.
 • Øger din produktivitet med 50 % og reducerer hundredvis af museklik for dig hver dag!
Comments (70)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you, this was very helpful.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
When I select 2 items from the drop-down list, if their starting parts are the same, it shortens the second one.
For example; imagine drop-down list items are CLASS 1-1, CLASS 1-2, CLASS 2-1 etc.
When I select first 2 items, it should write CLASS 1-1, 1-2 not CLASS 1-1, CLASS 1-2.
How should I add to the code? Thanks..
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please guide me how I can merge the following two VBA Sheet codes (no in Module).
Thanks

Code 01:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2019/11/13
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or _
          InStr(1, xValue1, ", " & xValue2) Or _
          InStr(1, xValue1, xValue2 & ",") Then
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & ", " & xValue2
        End If
      End If
    End If
  End If
  Application.EnableEvents = True
End Sub


Code 02:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 If Not Intersect(Target, Range("D1")) Is Nothing Then Filter_namebakhsh Range("D1").Value

 If Not Intersect(Target, Range("F1")) Is Nothing Then Filter_saleshoroo Range("F1").Value

 If Not Intersect(Target, Range("H1")) Is Nothing Then Filter_salekhatameh Range("H1").Value

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Dans une cellule où apparaitrait plusieurs choix de réponses, comment peut-on faire pour qu'il y ait un retour à la ligne pour chacun des choix?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi LeRomain,
Try the following code. Hope it can help.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2022/12/23
'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
Dim semiColonCnt As Integer
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
'If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Then
      Target.Value = ""
    ElseIf xValue2 <> "" Then
      If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, vbLf & xValue2) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf & xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & vbLf) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
        Target.Value = xValue1
      Else
        Target.Value = xValue1 & vbLf & xValue2
      End If
      Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", vbLf)
      Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", vbLf)
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      semiColonCnt = 0
      For i = 1 To Len(Target.Value)
        If InStr(i, Target.Value, vbLf) Then
          semiColonCnt = semiColonCnt + 1
        End If
      Next i
      If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
      End If
    End If
  End If
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Si dans une cellule je souhaite que pour chacun des différents choix sélectionnés il y ait un retour à la ligne, comment faut-il faire?
This comment was minimized by the moderator on the site
(à l'attention de cristal)
Bonjour,

La macro fonctionne mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro fonctionne uniquement dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que le sujet avait déjà été traité mais j'ignore quelles modifications apporter dans la mise à jour que vous venez de faire. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Said,

You just need to add the following line:
If Not (Target.Column > 21 And Target.Column < 25) Then Exit Sub
between the line "On Error Resume Next" and the line "xType = 0" line.
The entire VBA script is as follows:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2023/01/12
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  
  If Not (Target.Column > 21 And Target.Column < 25) Then Exit Sub
  
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
          xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
          xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
        End If
        Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
        Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
        If Target.Value <> "" Then
          If Right(Target.Value, 2) = "; " Then
            Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
          End If
        End If
        If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
        End If
        If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
        End If
        semiColonCnt = 0
        For i = 1 To Len(Target.Value)
          If InStr(i, Target.Value, ";") Then
            semiColonCnt = semiColonCnt + 1
          End If
        Next i
        If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
        End If
      End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Cristal,

Peux-tu me dire quelles lignes de code il faut ajouter pour que la macro fonctionne dans plusieurs ensemble de colonnes stp ?
(exemple : la macro fonctionne dans les colonnes A,B,C et F,G,H et O,P,Q etc.

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour Cristal,

Je suis vraiment désolé de te demander autant mais j'aurai une dernière requête …
J'aimerai que dans la colonne D par exemple, les choix s'affichent sur une nouvelle ligne sans changer la configuration des colonnes V,W,X.
J'ai vu qu'il fallait ajouter vBNewLine pour cela mais encore une fois je ne sais où l'insérer dans le code.
Pourrais-tu m'aider s'il te plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
(A l'attention de Cristal)
Bonjour,

Je poste un nouveau commentaire car quand je réponds à un commentaire ça ne le publie pas.
La macro fonctionne bien mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W et X. J'ai vu que ce sujet avait été traité mais les modifications n'ont pas l'air de fonctionner quand j'essaie. Pouvez-vous m'apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

J'ai un petit problème.
La macro fonctionne bien mais le problème est que les formules de base ne fonctionnent plus sur la feuille. Quand je fais une formule ça me donne bien le résultat mais le contenu de la cellule se transforme en résultat aussi (par exemple le résultat de ma formule est 1, quand je clique sur la cellule le contenu est 1 et non la formule).
Pouvez-vous m'apporter la modification pour ce problème svp ? (J'ai essayé de faire la modif pour que la macro fonctionne que sur certaines colonnes mais ça a pas l'air de fonctionner...)

PS : J'avais aussi le problème du point virgule qui restait quand on désélectionnait un choix, problème qui a été résolu plus haut dans les commentaires, pouvez-vous prendre en compte ce point aussi dans votre réponse svp ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Said,

Sorry for the inconvenience. The code has been modified and updated in the post. Please give it a try. Thank you for your feedback.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2023/01/11
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
      If xValue2 <> "" Then
        If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
          xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
          xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
          Target.Value = xValue1
        ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
          xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
          Target.Value = xValue1
        Else
          Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
        End If
        Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
        Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
        If Target.Value <> "" Then
          If Right(Target.Value, 2) = "; " Then
            Target.Value = Left(Target.Value, Len(Target.Value) - 2)
          End If
        End If
        If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
        End If
        If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
        End If
        semiColonCnt = 0
        For i = 1 To Len(Target.Value)
          If InStr(i, Target.Value, ";") Then
            semiColonCnt = semiColonCnt + 1
          End If
        Next i
        If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
          Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
          Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
        End If
      End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
    Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

La macro fonctionne mais il me reste un dernier souci : Je voudrais que la macro fonctionne uniquement dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que le sujet avait déjà été traité mais j'ignore quelles modifications apporter dans la mise à jour que vous venez de faire. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Tout fonctionne bien merci !
Cependant il me reste un dernier problème : Je voudrais que le macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W,X. J'ai vu que cette question avait été posée auparavant mais les modifications que j'apporte n'ont pas l'air de fonctionner. Pouvez-vous apporter les modifications nécessaires s'il vous plaît ?

Merci
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Tout fonctionne parfaitement merci !
Mais il me reste un dernier petit souci : je voudrais que la macro ne fonctionne que dans les colonnes V,W,X. Pouvez-vous apporter la modification nécessaire s'il vous plaît ?
J'ai vu que cette question avait déjà été posée mais ça ne fonctionne pas quand j'apporte les modifications qui ont été données.

Merci.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo, ich hoffe es kann mir geholfen werden:
Ich habe mir den VBA-Code 2 in meiner Tabelle hinterlegt um eine Mehrfachauswahl in einigen Zellen zu treffen.
Wenn ich allerdings mein Blatt schütze funktioniert die Mehrfachauswahl nicht mehr und es wird immer nur der jeweilige Wert eingefügt, den ich gerade anklicke und der vorherige gelöscht/überschrieben. Ich habe mich jetzt schon mehrere Tage durch´s Web gegoogelt, aber nicht das richtige als Abhilfe gefunden. Hat evtl. jemand einen Rat bzw. Tipp für mich???
Grüße, Marko
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

The following VBA code can help you solve the problem. Before protecting the worksheet, you need to unlock the cells containing the data validation drop-down list.
If you are not good at handling VBA code, the third-party tool recommended in the post can help in a protected worksheet.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  'Updated by Extendoffice 2022/12/23
  'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
  Dim xRng As Range
  Dim xValue1 As String
  Dim xValue2 As String
  Dim semiColonCnt As Integer
  Dim xType As Integer
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  
  
  On Error Resume Next
  
  
'  Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
'  If xRng Is Nothing Then Exit Sub
  
  
'    If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xType = 0
  xType = Target.Validation.Type
  If xType = 3 Then
    Application.EnableEvents = False
    xValue2 = Target.Value
    Application.Undo
    xValue1 = Target.Value
    Target.Value = xValue2
    If xValue1 <> "" Then
    If xValue2 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
    xValue1 = Replace(xValue1, "; ", "")
    xValue1 = Replace(xValue1, ";", "")
    Target.Value = xValue1
    ElseIf InStr(1, xValue1, "; " & xValue2) Then
    xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
    Target.Value = xValue1
    ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & ";") Then
    xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
    Target.Value = xValue1
    Else
    Target.Value = xValue1 & "; " & xValue2
    End If
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", ";")
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", ";")
    If InStr(1, Target.Value, "; ") = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "", 1, 1)
    End If
    If InStr(1, Target.Value, ";") = 1 Then
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "", 1, 1)
    End If
    semiColonCnt = 0
    For i = 1 To Len(Target.Value)
    If InStr(i, Target.Value, ";") Then
    semiColonCnt = semiColonCnt + 1
    End If
    Next i
    If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
    Target.Value = Replace(Target.Value, "; ", "")
    Target.Value = Replace(Target.Value, ";", "")
    End If
    End If
    End If
    Application.EnableEvents = True
  End If
  
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Dans le Code VBA 2 : Autoriser plusieurs sélections dans une liste déroulante sans doublons (supprimer les éléments existants en les sélectionnant à nouveau), je souhaiterai que les sélections s'affiche avec saut de ligne et non pas à la suite, séparé par un point virgule ";".
Savez vous que faut il changer dans le code ?
Merci par avance,
Cordialement,
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi PaulM,

The following VBA code can do you a favor, please give it a try. Thank you.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2022/12/23
'Updated by Ken Gardner 2022/07/11
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
Dim semiColonCnt As Integer
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
'If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
If Application.Intersect(Target, xRng) Then
  xValue2 = Target.Value
  Application.Undo
  xValue1 = Target.Value
  Target.Value = xValue2
  If xValue1 <> "" Then
    If xValue1 = xValue2 Then
      Target.Value = ""
    ElseIf xValue2 <> "" Then
      If xValue1 = xValue2 Or xValue1 = xValue2 & ";" Or xValue1 = xValue2 & "; " Then ' leave the value if only one in list
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf, "")
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, vbLf & xValue2) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, vbLf & xValue2, "") ' removes existing value from the list on repeat selection
        Target.Value = xValue1
      ElseIf InStr(1, xValue1, xValue2 & vbLf) Then
        xValue1 = Replace(xValue1, xValue2, "")
        Target.Value = xValue1
      Else
        Target.Value = xValue1 & vbLf & xValue2
      End If
      Target.Value = Replace(Target.Value, ";;", vbLf)
      Target.Value = Replace(Target.Value, "; ;", vbLf)
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then ' check for ; as first character and remove it
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      If InStr(1, Target.Value, vbLf) = 1 Then
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "", 1, 1)
      End If
      semiColonCnt = 0
      For i = 1 To Len(Target.Value)
        If InStr(i, Target.Value, vbLf) Then
          semiColonCnt = semiColonCnt + 1
        End If
      Next i
      If semiColonCnt = 1 Then ' remove ; if last character
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
        Target.Value = Replace(Target.Value, vbLf, "")
      End If
    End If
  End If
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations