Gå til hovedindhold

Hvordan kan man huske eller gemme den tidligere celleværdi af en ændret celle i Excel?

Normalt, når du opdaterer en celle med nyt indhold, vil den tidligere værdi blive dækket, medmindre du fortryder handlingen i Excel. Men hvis du vil beholde den tidligere værdi for at sammenligne med den opdaterede, vil det være et godt valg at gemme den forrige celleværdi i en anden celle eller i cellekommentaren. Metoden i denne artikel hjælper dig med at opnå det.

Gem tidligere celleværdi med VBA-kode i Excel


Gem tidligere celleværdi med VBA-kode i Excel

Antag at du har en tabel som vist nedenstående skærmbillede. Hvis en celle i kolonne C ændres, vil du gemme den tidligere værdi i den tilsvarende celle i kolonne G eller automatisk gemme i kommentar. Gør som følger for at opnå det.

1. I regnearket indeholder den værdi, du vil gemme ved opdatering, skal du højreklikke på arkfanen og vælge Vis kode fra højreklikmenuen. Se skærmbillede:

2. I åbningen Microsoft Visual Basic til applikationer kopier nedenstående VBA-kode til vinduet Kode.

Den følgende VBA-kode hjælper dig med at gemme den forrige celleværdi i den angivne kolonne i en anden kolonne.

VBA-kode: Gem forrige celleværdi i en anden kolonnecelle

Dim xRg As Range
Dim xChangeRg As Range
Dim xDependRg As Range
Dim xDic As New Dictionary
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim I As Long
  Dim xCell As Range
  Dim xDCell As Range
  Dim xHeader As String
  Dim xCommText As String
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  xHeader = "Previous value :"
  x = xDic.Keys
  For I = 0 To UBound(xDic.Keys)
    Set xCell = Range(xDic.Keys(I))
    Set xDCell = Cells(xCell.Row, 7)
    xDCell.Value = ""
    xDCell.Value = xDic.Items(I)
  Next
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim I, J As Long
  Dim xRgArea As Range
  On Error GoTo Label1
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  Set xDependRg = Target.Dependents
  If xDependRg Is Nothing Then GoTo Label1
  If Not xDependRg Is Nothing Then
    Set xDependRg = Intersect(xDependRg, Range("C:C"))
  End If
Label1:
  Set xRg = Intersect(Target, Range("C:C"))
  If (Not xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = Union(xRg, xDependRg)
  ElseIf (xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xDependRg
  ElseIf (Not xRg Is Nothing) And (xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xRg
  Else
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
  End If
  xDic.RemoveAll
  For I = 1 To xChangeRg.Areas.Count
    Set xRgArea = xChangeRg.Areas(I)
    For J = 1 To xRgArea.Count
      xDic.Add xRgArea(J).Address, xRgArea(J).Formula
    Next
  Next
  Set xChangeRg = Nothing
  Set xRg = Nothing
  Set xDependRg = Nothing
  Application.EnableEvents = True
End Sub

For at gemme den foregående celleværdi i en kommentar skal du anvende nedenstående VBA-kode

VBA-kode: Gem tidligere celleværdi i kommentaren

Dim xRg As Range
Dim xChangeRg As Range
Dim xDependRg As Range
Dim xDic As New Dictionary
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim I As Long
  Dim xCell As Range
  Dim xHeader As String
  Dim xCommText As String
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  xHeader = "Previous value :"
  For I = 0 To UBound(xDic.Keys)
    Set xCell = Range(xDic.Keys(I))
    If Not xCell.Comment Is Nothing Then xCell.Comment.Delete
    With xCell
      .AddComment
      .Comment.Visible = False
      .Comment.Text xHeader & vbCrLf & xDic.Items(I)
    End With
  Next
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim I, J As Long
  Dim xRgArea As Range
  On Error GoTo Label1
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  Set xDependRg = Target.Dependents
  If xDependRg Is Nothing Then GoTo Label1
  If Not xDependRg Is Nothing Then
    Set xDependRg = Intersect(xDependRg, Range("C:C"))
  End If
Label1:
  Set xRg = Intersect(Target, Range("C:C"))
  If (Not xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = Union(xRg, xDependRg)
  ElseIf (xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xDependRg
  ElseIf (Not xRg Is Nothing) And (xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xRg
  Else
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
  End If
  xDic.RemoveAll
  For I = 1 To xChangeRg.Areas.Count
    Set xRgArea = xChangeRg.Areas(I)
    For J = 1 To xRgArea.Count
      xDic.Add xRgArea(J).Address, xRgArea(J).Text
    Next
  Next
  Set xChangeRg = Nothing
  Set xRg = Nothing
  Set xDependRg = Nothing
  Application.EnableEvents = True
End Sub

Bemærk: I koden angiver nummer 7 kolonnen G, du vil gemme den forrige celle i, og C: C er den kolonne, du vil gemme den forrige celleværdi. Skift dem ud fra dine behov.

3. klik Værktøjer > Referencer at åbne Henvisninger - VBAProject dialogboksen, skal du kontrollere Microsoft Scripting Runtime og klik til sidst på OK knap. Se skærmbillede:

4. Tryk på andre + Q taster for at lukke Microsoft Visual Basic til applikationer vindue.

Fra nu af, når celleværdien i kolonne C opdateres, gemmes den foregående værdi af cellen i tilsvarende celler i kolonne G eller gemmes i kommentar som nedenstående skærmbilleder viste.

Gem tidligere celleværdier i andre celler:

Gem tidligere celleværdier i kommentarer:

Bedste kontorproduktivitetsværktøjer

🤖 Kutools AI Aide: Revolutionér dataanalyse baseret på: Intelligent udførelse   |  Generer kode  |  Opret brugerdefinerede formler  |  Analyser data og generer diagrammer  |  Aktiver Kutools funktioner...
Populære funktioner: Find, fremhæv eller identificer dubletter   |  Slet tomme rækker   |  Kombiner kolonner eller celler uden at miste data   |   Runde uden formel ...
Super opslag: VLookup med flere kriterier    Multiple Value VLookup  |   VOpslag på tværs af flere ark   |   Fuzzy Lookup ....
Avanceret rulleliste: Opret hurtigt rulleliste   |  Afhængig rulleliste   |  Multivælg rulleliste ....
Column Manager: Tilføj et bestemt antal kolonner  |  Flyt kolonner  |  Skift synlighedsstatus for skjulte kolonner  |  Sammenlign områder og kolonner ...
Fremhævede funktioner: Grid fokus   |  Designvisning   |   Stor Formel Bar    Arbejdsbog & Ark Manager   |  Ressourcebibliotek (Autotekst)   |  Datovælger   |  Kombiner regneark   |  Krypter/Dekrypter celler    Send e-mails efter liste   |  Superfilter   |   Specielt filter (filter fed/kursiv/gennemstreget...) ...
Top 15 værktøjssæt12 tekst Værktøjer (tilføje tekst, Fjern tegn, ...)   |   50 + Chart Typer (Gantt kort, ...)   |   40+ Praktisk formler (Beregn alder baseret på fødselsdag, ...)   |   19 Indsættelse Værktøjer (Indsæt QR-kode, Indsæt billede fra sti, ...)   |   12 Konvertering Værktøjer (Tal til ord, Valutaomregning, ...)   |   7 Flet og del Værktøjer (Avancerede kombinere rækker, Opdel celler, ...)   |   ... og mere

Overlad dine Excel-færdigheder med Kutools til Excel, og oplev effektivitet som aldrig før. Kutools til Excel tilbyder over 300 avancerede funktioner for at øge produktiviteten og spare tid.  Klik her for at få den funktion, du har mest brug for...

Beskrivelse


Fanen Office bringer en grænseflade til et kontor med Office, og gør dit arbejde meget lettere

 • Aktiver redigering og læsning af faner i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio og Project.
 • Åbn og opret flere dokumenter i nye faner i det samme vindue snarere end i nye vinduer.
 • Øger din produktivitet med 50 % og reducerer hundredvis af museklik for dig hver dag!
Comments (23)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, I'm a newbie of VBA👋

I have a question here 🧐
I pasted the VBA code: Save previous cell value in the comment I my excel but
What if my previous cell is blank then do nothing (No comment) for that particular BLANK cell?
How do I modify the VBA code?
Any expert to provide any solution of this, many thanks👋
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi!

Thank you for the function, i would like to know what i have to change to keep all the change.

For exemple if i change two time the value i want te save both last values.

Thank you in advance for the help!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
The following VBA code accomplishes this: Track all changes in Column C and store the previous values in successive columns starting from Column G. If Column G is not where you want to start storing these values, adjust the xColumn = 7 line in the code (7 represents Column G, 8 for Column H, and so on).
Hope I can help.

Dim xRg As Range
Dim xChangeRg As Range
Dim xDependRg As Range
Dim xDic As New Dictionary

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by extendoffice 20240112
  Dim xCell As Range
  Dim xPrevCell As Range
  Dim xColumn As Long
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False

  For Each xCell In Target
    If Not xDic.Exists(xCell.Address) Then GoTo NextCell
    If Intersect(xCell, Me.Range("C:C")) Is Nothing Then GoTo NextCell

    ' Find next available column starting from G
    xColumn = 7
    While Me.Cells(xCell.Row, xColumn).Value <> ""
      xColumn = xColumn + 1
    Wend

    ' Save previous value to the next available column
    Set xPrevCell = Me.Cells(xCell.Row, xColumn)
    xPrevCell.Value = xDic(xCell.Address)

NextCell:
  Next xCell

  ' Clear the dictionary and re-enable events
  xDic.RemoveAll
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
  On Error GoTo 0
End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim cell As Range
  On Error Resume Next
  Application.EnableEvents = False

  ' Reset dictionary and store current values for cells in column C
  xDic.RemoveAll
  For Each cell In Intersect(Target, Me.Range("C:C"))
    If Not cell Is Nothing Then
      xDic.Add cell.Address, cell.Value
    End If
  Next cell

  Application.EnableEvents = True
  On Error GoTo 0
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Can any body help in this problem
This comment was minimized by the moderator on the site
saving the previous data when entering manually but not working when data is refreshing from a web site, it is doing nothing
please help
thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Kamal.
This problem is a bit complicated. After trying various methods, I can't deal with it. I am sorry for that.
This comment was minimized by the moderator on the site
only working when entering data manually
but not working when data is refreshing from a website
please help
thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
cho e hỏi chút là có cách nào để khi tính toán cộng trừ xong thì nó sẽ lưu lại giá trị khi tính toán xong không ạ
ví dụ:
Giá trị ở cột A = cột B + cột C
Khi tính toán xong cột A sẽ lưu giá trị sau khi đã tính toán xong, lần tiếp theo tính toán thì nó cột A sẽ lấy giá trị hiện tại để tính toán tiếp chứ không lấy giá trị ban đầu ạ
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi trung,
The code has been updated. Please give it a try. Thanks for your feedback.
In the following code, the number 5 in this line Set xDCell = Cells(xCell.Row, 5) represents the column E where you will place the previous value. A:A refers to the cells in column A. You need to save the previous values of these cells.

Dim xRg As Range
'Updated by Extendoffice 20220803
Dim xChangeRg As Range
Dim xDependRg As Range
Dim xDic As New Dictionary
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim I As Long
  Dim xCell As Range
  Dim xDCell As Range
  Dim xHeader As String
  Dim xCommText As String
  Dim X
  On Error Resume Next
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.EnableEvents = False
  xHeader = "Previous value :"
  X = xDic.Keys
  For I = 0 To UBound(xDic.Keys)
    Set xCell = Range(xDic.Keys(I))
    Set xDCell = Cells(xCell.Row, 5)
    
    xDCell.NumberFormatLocal = xCell.NumberFormatLocal
    xDCell.Value = xDic.Items(I)
    
  Next
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Dim I, J As Long
  Dim xRgArea As Range
  On Error GoTo Label1
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  Application.EnableEvents = False
  Set xDependRg = Target.Dependents
  If xDependRg Is Nothing Then GoTo Label1
  If Not xDependRg Is Nothing Then
    Set xDependRg = Intersect(xDependRg, Range("A:A"))
  End If
Label1:
  Set xRg = Intersect(Target, Range("A:A"))
  If (Not xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = Union(xRg, xDependRg)
  ElseIf (xRg Is Nothing) And (Not xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xDependRg
  ElseIf (Not xRg Is Nothing) And (xDependRg Is Nothing) Then
    Set xChangeRg = xRg
  Else
    Application.EnableEvents = True
    Exit Sub
  End If
  xDic.RemoveAll
  For I = 1 To xChangeRg.Areas.Count
    Set xRgArea = xChangeRg.Areas(I)
    For J = 1 To xRgArea.Count
      xDic.Add xRgArea(J).Address, xRgArea(J).Text ' xRgArea(J).Formula
    Next
  Next
  Set xChangeRg = Nothing
  Set xRg = Nothing
  Set xDependRg = Nothing
  Application.EnableEvents = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
It is good if you type in.Can you help me to work it in when data is entered by using the value of function from DDE(Dynamic Data Exchange) as well?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Sorry I can't solve this problem. I suggest you post the problem to the forum below to get help from other Excel enthusiasts.
https://www.extendoffice.com/forum/kutools-for-excel.html
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there a way to repeat this for all changes? I would like the Comments Box to show all of the previous entries if possible.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jennie! Did you manage to solve this issue? I am also trying to collect in a comments box all the new entries, but I am having difficulties to adapt the VBA code to this. Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
If the cell I want to save is a formula, the G cell will only save the formula, and calculate the value. I need to save the value - not the formula. How can I tell the VBA code, that the value changes although the formula is not changed. Best regards Flemming
This comment was minimized by the moderator on the site
This is for one cell value ,but how do for multiple cell value ,i want 4 cell data store and update like this for example C,D,E,F cell data into G,H,I,J cell respectively ,how can do please help
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations