Gå til hovedindhold

Excel-vejledning: Kombiner kolonner, rækker, celler

Kombination af kolonner, rækker eller celler bruges normalt i vores daglige Excel-job, såsom at kombinere fornavn og efternavn, som i to kolonner i én kolonne for at få det fulde navn, kombinere rækker baseret på samme ID og summere de tilsvarende værdier, kombinere en række celler i en enkelt celle og så videre. Denne vejledning viser alle scenarier om at kombinere kolonner/rækker/celler i Excel og giver dig de forskellige løsninger.

Navigationerne i denne vejledning

1 Kombiner kolonner/rækker til én celle

1.1 Kombiner kolonner/rækker til én celle med mellemrum/komma eller andre skilletegn

1.11 Brug af og-tegn (&)

1.12 Brug af CONCATENATE-funktionen (Excel 2016 eller tidligere versioner)

1.13 Brug af CONCAT-funktionen eller TEXTJOIN-funktionen (Excel 2019 eller Excel 365)

1.14 Brug af Notesblok (kun til at kombinere kolonner)

Udvidelse: Kombiner kolonner/rækker til én celle med linjeskift som skilletegn

1.2 Kombiner kolonner/rækker til én celle uden tomme felter

1.21 Brug af TEXTJOIN-funktionen (Excel 2019 eller Excel 365)

1.22 Brug af og-tegn (&)

1.23 Tilføj i slutningen af ​​celler ved hjælp af VBA-kode

1.3 Kombiner kolonner/rækker/celler til én celle uden at miste data

1.4 Kombiner to kolonner, hvis de er tomme

1.41 Brug af IF-funktionen

1.42 Brug af VBA

2. Kombiner rækker med samme ID

2.1 Kombiner rækker med samme ID og adskilt af komma eller andre afgrænsninger

2.11 Brug af VBA

2.12 Brug af IF-funktionen til at tilføje hjælpekolonner

2.13 Brug af et praktisk værktøj – Advanced Combine Rows

2.2 Kombiner rækker med samme ID og lav nogle beregninger

2.21 Brug af konsolideringsfunktionen

2.22 Brug af VBA

2.23 Brug af et praktisk værktøj – Advanced Combine Rows

2.3 Kombiner tilstødende rækker med samme værdi

2.31 Brug af VBA

2.32 Brug af et praktisk værktøj – Flet samme celler

3. Kombiner celler

3.1. Kombiner flere rækker og kolonner til en enkelt celle

3.11 Brug af og-tegn (&)

3.12 Brug af CONCATENATE-funktionen (Excel 2016 eller tidligere versioner)

3. 13 Brug af CONCAT-funktionen eller TEXTJOIN-funktionen (Excel 2019 eller Excel 365)

3.14 Brug Kombiner kolonner/rækker/celler til én celle uden at miste data

3.2. Kombiner celler til en enkelt kolonne/enkelt række

3.21 Navngiv området og brug INDEX-funktionen (kun til en enkelt kolonne)

3.22 VBA (kun for en enkelt kolonne)

3.23 Brug af et praktisk værktøj – Transform Range

3.3 Stak kolonner i én kolonne uden duplikat

3.31 Kopier og indsæt og fjern dubletter

3.32 Brug af VBA

3.4. Kombiner celler og fortsæt med at formatere

3.41 Indlejret TEXT-funktion i formel

3.42 Brug af Microsoft Word

3.43 Brug af et praktisk værktøj – Kombiner uden at miste data

3.5 Kombiner celler for at lave dato

3.51 Brug af DATO-funktionen

 

I denne tutorial opretter jeg nogle eksempler for at forklare metoderne, du kan ændre referencerne, som du har brug for, når du bruger nedenstående VBA-kode eller formler, eller du kan downloade eksemplerne til at prøve metoder direkte.

doc-prøveKlik for at downloade prøvefilen


1 Kombiner kolonner/rækker til én celle

1.1 Kombiner kolonner/rækker til én celle med mellemrum/komma eller andre skilletegn

Kombination af kolonner eller rækker til én celle og adskillelse af resultatet med komma, mellemrum eller andre afgrænsninger som vist nedenfor, bruges mest i Excel.

Kombiner kolonner til én celle
doc kombinere kolonnerækker til én 1
Kombiner rækker i én celle
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1.11 Brug af og-tegn (&)

I Excel bruges og-tegnet & normalt til at forbinde tekster.

Eksempel: Kombiner fornavn (kolonne A) og efternavn (kolonne B) til fulde navn

Vælg en celle, hvor du vil placere det kombinerede resultat, og skriv derefter en formel som denne:

=A2&" "&B2

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen bruges & til at forbinde teksterne, A2 og B2 er de to tekster, der skal kombineres, " " er skilletegn (mellemrum), der adskiller de to tekster i resultatcellen, hvis du vil bruge et komma som afgrænsningstegn skal du blot skrive et komma omgivet af dobbelte anførselstegn ",".

Presse Indtast tasten for at få det kombinerede resultat, og træk derefter håndtaget til automatisk udfyldning ned for at få de kombinerede resultater.

Eksempel: Kombiner nr. (række 15) og navn (række 16) til én celle

Hvis du vil kombinere rækker til én celle, skal du ændre cellereferencerne og separatoren i formlen, som du har brug for, og trække håndtaget til automatisk udfyldning til højre for at få de kombinerede resultater.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1.12 Brug af CONCATENATE-funktionen (Excel 2016 eller tidligere versioner)

Hvis du bruger Excel 2016 eller tidligere versioner, kan CONCATENATE-funktionen hjælpe dig.

Syntaks om CONCATENATE
CONCATENATE (text1,[text2],…)

For flere detaljer om CONCATENATE-funktionen, besøg venligst: CONCATENATE.

Eksempel: Kombiner navne (kolonne F) og adresse (kolonne G) i én kolonne

Vælg en celle, hvor du vil placere det kombinerede resultat, og skriv derefter en formel som denne:

=SAMMENHÆNG(F2,",",G2)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er F2 og G2 de to tekster, der skal kombineres, "," er afgrænsningstegnet (komma), der adskiller de to tekster i resultatcellen, hvis du vil bruge mellemrum som skilletegn, skal du blot skrive et mellemrum omgivet af dobbelte anførselstegn " ".

Presse Indtast tasten for at få det kombinerede resultat, og træk derefter håndtaget til automatisk udfyldning ned for at få de kombinerede resultater.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

For at kombinere rækker skal du blot ændre cellereferencerne og afgrænsningen efter behov og trække håndtaget til automatisk udfyldning til højre.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1.13 Brug af CONCAT-funktionen eller TEXTJOIN-funktionen (Excel 2019 eller Excel 365)

Hvis du bruger Excel 2019 eller Excel 365, kan CONCAT-funktionen og TEXTJOIN-funktionen være det bedre valg.

Syntaks om CONCAT
CONCAT (text1,[text2],…)

For flere detaljer om CONCAT-funktionen, besøg venligst: KONCAT.

Brugen af ​​CONCAT-funktionen er den samme som CONCATENATE-funktionen, for at kombinere fornavn og efternavn i to kolonner separat i én kolonne, bruges formlen sådan:

=CONCAT(A21," ",B21)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A21 og B21 de to tekster, der skal kombineres, " " er afgrænsningstegnet (mellemrum), der adskiller de to tekster i resultatcellen, hvis du vil bruge andre afgrænsningstegn, skal du bare skrive afgrænsningstegnet vedlagt dobbelt citater "".

Tryk på Enter-tasten for at få det kombinerede resultat, og træk derefter håndtaget til automatisk udfyldning ned for at få de kombinerede resultater.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Forskellig fra at kombinere kolonner, mens du kombinerer rækker, efter at have indtastet den første formel, skal du trække håndtaget til automatisk udfyldning til højre, indtil alle kombinerede resultater er opnået.

Syntaks om TEXTJOINT
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

For flere detaljer om TEXTJOIN-funktionen, besøg venligst: TEKSTJOIN.

For at kombinere kolonner eller rækker ved at bruge TEXTJOIN:

=TEXTJOIN(",",TRUE,E21:G21))

doc kombinere kolonnerækker til én 1  I formlen er E21:G21 et kontinuerligt område, der skal kombineres. " " er afgrænsningstegnet (mellemrum), der adskiller de to tekster i resultatcellen, hvis du vil bruge andre afgrænsningstegn, skal du blot skrive afgrænsningstegnet omgivet af dobbelte anførselstegn "". Logisk tekst "TRUE" angiver at ignorere tomme celler ved kombination, hvis du vil kombinere med tomme felter, skal du erstatte TRUE med FALSE.

Tryk på Enter-tasten for at få det kombinerede resultat, og træk derefter håndtaget til automatisk udfyldning ned for at få de kombinerede resultater.

Ignorer tomme felter
doc kombinere kolonnerækker til én 1
Inkluder emner
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1.14 Brug af Notesblok (kun til at kombinere kolonner)

1. Brug af Notesblok kan også opnå kombination af kolonner (ingen effekt på at kombinere rækker).

Vælg det område, du vil kombinere kolonner til én, og tryk på Ctrl + C taster til at kopiere området.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. Åbn a Notepad, og tryk på Ctrl + V for at indsætte det kopierede område.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Vælg en fane mellem to tekster i Notesblok, og tryk på Ctrl + H at muliggøre udskifte funktion, er der placeret et fanesymbol Find hvad tekstboks.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

4. i Erstat med tekstboks, skriv det skilletegn, du vil adskille de kombinerede tekster, og klik derefter Erstat alle. Luk derefter udskifte dialogen.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

5. Vælg nu teksterne i Notesblok, og tryk på Ctrl + C for at kopiere dem, og gå til Excel, vælg en celle og tryk Ctrl + V for at indsætte de kombinerede resultater.
doc kombinere kolonnerækker til én 1doc kombinere kolonnerækker til én 1

Udvidelse: Kombiner kolonner/rækker til én celle med linjeskift som skilletegn

Hvis du vil kombinere kolonner eller rækker til én celle med et linjeskift som vist nedenfor skærmbillede:
doc kombinere kolonnerækker til én 1

For det første bør du indse, at i Excel, CHAR() funktion kan bruges til at angive tegn, der er svære at indtaste i en formel, som f.eks CHAR (10) returnerer et linjeskift.

Brug derefter CHAR(10) i formlerne, der er listet ovenfor, for at kombinere kolonner eller rækker med linjeskift som skilletegn:

A-tegn symbol:

=A49&CHAR(10)&B49

CONCATENATE funktion:

=CONCATENATE(A49,CHAR(10),B49)

CONCAT funktion

=CONCAT(A49,CHAR(10),B49)

TEXTJOIN-funktion

=TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A49:B49)

Når du har indtastet en formel ovenfor, skal du vælge resultaterne og klikke Home > Indpak tekst.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er kolonnerne kombineret til én og adskilt af et linjeskift.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

doc kombinere kolonnerækker til én 1 Hvis du bare vil kombinere rækker i én kolonne til en enkelt celle, kan funktionen Juster i Excel hjælpe dig. Vælg kolonnen med flere rækker, og klik Home > Fyld > Begrund, så vil rækkerne blive kombineret til den øverste celle i området med mellemrum som en separator.

doc kombinere kolonnerækker til én 1 doc kombinere kolonnerækker til én 1

1.2 Kombiner kolonner/rækker til én celle uden tomme felter

I denne del introducerer selvstudiet metoderne til at kombinere kolonner eller rækker i én celle og springe tomme celler over som vist nedenfor:
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1.21 Brug af TEXTJOIN-funktionen (Excel 2019 eller Excel 365)

Hvis du bruger Excel 2019 eller Excel 365, kan den nye funktion TEXTJOIN heldigvis løse dette job nemt.

Syntaks om CONCATENATE
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

For flere detaljer om TEXTJOIN-funktionen, besøg venligst: TEKSTJOIN.

Eksempel: Kombiner navn (kolonne A) og nr. (kolonne B) og domæne (kolonne C) i én celle for at generere en e-mail-adresse, nogle nr. kan være tomme.

Vælg en celle, der bruges til at placere det kombinerede resultat, skriv formlen som denne:

=TEXTJOIN("",TRUE,A2:C2)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A2:C2 det område, der indeholder tekster, der skulle kombineres, "" er afgrænsningstegnet (ingen), der adskiller de to tekster i resultatcellen, hvis du vil bruge et skilletegn til at adskille teksterne, skal du blot skriv afgrænsningen omgivet af dobbelte anførselstegn "", såsom ",". Logisk tekst "TRUE" angiver at ignorere tomme celler ved kombination, hvis du vil kombinere med tomme felter, skal du erstatte TRUE med FALSE.

Presse Indtast tasten for at få det første resultat, og træk håndtaget til automatisk udfyldning ned eller til højre, efterhånden som du skal generere alle resultater.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1.22 Brug af og-tegn (&)

Hvis du er i Excel 2016 eller tidligere Excel-versioner, skal du bruge og-tegnet & til at forbinde teksterne en efter en og manuelt springe over tomme felter.

Vælg en celle, hvor du vil placere det kombinerede resultat, og skriv derefter en formel som denne:

=A10&C10

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen bruges & til at forbinde teksterne, A10 og C10 er de to tekster, der skulle kombineres, hvis du vil bruge et komma som afgrænsning, skal du blot skrive et komma med dobbelte anførselstegn som "," og bruge & for at forbinde to tekster.

Presse Indtast nøglen til at få det kombinerede resultat. Skift derefter referencerne for formlen for at få det næste kombinerede resultat.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1.23 Brug af defineret funktion

For brugere af Excel 2016 og tidligere Excel-versioner, hvis der er flere kolonner eller rækker, der skal kombineres, mens du springer tomme felter over, kan du bruge en VBA til at oprette en defineret funktion for hurtigt at løse dette job.

1. Trykke andre + F11 for at aktivere Microsoft Visual Basic til applikationer vindue.

2. klik indsatte > Moduler for at indsætte et nyt modul.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Kopier og indsæt nedenstående kode til det nye modul og gem det.

VBA: Kombiner celler spring tomme celler over

Function Concatenatecells(ConcatArea As Range) As String
'updateby Extendoffice
 For Each n In ConcatArea: nn = IIf(n = "", nn & "", nn & n & "_"): Next
 Concatenatecells = Left(nn, Len(nn) - 1)
End Function

doc kombinere kolonnerækker til én 1

4. Gå tilbage til regnearket, og vælg en celle, der placerer det kombinerede resultat, skriv formlen

=Concatenatecells(A15:C15)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A15:C15 det område, der indeholder tekster, der skulle kombineres. I VBA-koden angiver "_" den afgrænsning, der bruges til at adskille teksterne i det kombinerede resultat, du kan ændre afgrænsningen efter behov.
doc kombinere kolonnerækker til én 1


1.3 Kombiner kolonner/rækker/celler til én celle uden at miste data

Hvis du har installeret Kutools til Excel i Excel, den Kombiner rækker, kolonner eller celler uden at miste data funktion er noget af en hjælp i slags kombinere job.

1. Vælg de celler, du vil kombinere, og de celler, som du vil placere de kombinerede resultater.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. klik Kutools > Flet og del > Kombiner rækker, kolonner eller celler uden at miste data.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Angiv indstillingerne som nedenfor i den åbne dialog:
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1) Angiv at kombinere kolonner, eller kombinere rækker, eller kombinere alle celler til én.

Kombiner kolonner F.eks. Kombiner rækker F.eks. Kombiner til enkelt celle F.eks.
doc kombinere kolonnerækker til én 1 doc kombinere kolonnerækker til én 1 doc kombinere kolonnerækker til én 1

2) Angiv separatoren for teksterne i det kombinerede resultat.

3) Angiv placeringen af ​​det kombinerede resultat (deaktiveret, når du vælger indstillingen Kombiner til en enkelt celle)

Når du vælger indstillingen Kombiner kolonner, kan du angive at placere resultatet i venstre celle i det valgte område eller højre celle i det valgte område.

Venstre celle F.eks. Højre celle F.eks.
doc kombinere kolonnerækker til én 1 doc kombinere kolonnerækker til én 1

Når du vælger Kombiner rækker mulighed, kan du angive at placere resultatet i den øverste celle i det valgte område eller i den nederste celle i det valgte område.

Øverste celle F.eks. Nederste celle F.eks. 
doc kombinere kolonnerækker til én 1 doc kombinere kolonnerækker til én 1

4) Angiv operationen om kombinerede resultater.

4. klik Ok or Indløs for at afslutte kombinationen.

Opbevar indholdet af kombinerede celler
doc kombinere kolonnerækker til én 1
Slet indholdet af kombinerede celler
doc kombinere kolonnerækker til én 1
;Flet de kombinerede celler
doc kombinere kolonnerækker til én 1

For flere detaljer om denne funktion, besøg venligst Kombiner kolonner, rækker, celler uden at miste data.

For flere detaljer om Kutools til Excel, besøg venligst Kutools til Excel.

For en 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel, tak downloade det nu


1.4 Kombiner to kolonner, hvis de er tomme

Nogle gange vil du måske kombinere to kolonner, hvis en af ​​kolonnerne indeholder tomme celler. Hvis vi antager, at der er to kolonner, kolonne A indeholder brugernavne og nogle tomme celler, og kolonne B indeholder navne, skal du nu bare udfylde de tomme celler i kolonne A med det tilsvarende indhold i kolonne B, når du kombinerer de to kolonner som vist nedenfor:
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1.41 Brug af IF-funktionen

HVIS-funktionen bruges til at teste for en specifik tilstand. Her kan du bruge IF-funktionen til at teste om cellen er tom, og derefter udfylde de tomme felter med indhold i en anden kolonne.

Syntaks om IF-funktion
IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

For flere detaljer om IF-funktionen, besøg venligst: IF

Vælg den øverste celle i den kolonne, hvor du vil placere de kombinerede resultater, og kopier eller indtast nedenstående formel:

=HVIS(A2="",B2,A2)

Tryk derefter på Indtast tasten for at få det første resultat, og træk håndtaget til automatisk udfyldning ned for at få alle resultater.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er kun de tomme celler i kolonne A blevet udfyldt med indholdet i kolonne B.

1.42 Brug af VBA

Her er en VBA-kode, der også kan håndtere dette job.

1. Trykke andre + F11 for at aktivere Microsoft Visual Basic til applikationer vindue, og klik derefter på indsatte > Moduler for at oprette et nyt tomt modul.

2. Kopier og indsæt nedenstående kode til det nye modul.

VBA: Flet to kolonner, hvis de er tomme

Sub MergebyBlank()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg1, xRg2, xRgUser As Range
Dim xRg As Range
Dim xWsh As Worksheet
Dim xCount, xFNum As Integer
Set xRg1 = Range("A:A")
Set xRg2 = Range("B:B")
Set xWsh = xRg1.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg1 = Intersect(xRgUser, xRg1)
Set xWsh = xRg2.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg2 = Intersect(xRgUser, xRg2)
xCount = xRg1.Count
If (xCount > xRg2.Count) Then
  xCount = xRg2.Count
End If
For xFNum = 1 To xCount
  If (xRg1.Item(xFNum).Value = "") Then
    If (xRg2.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg1.Item(xFNum).Value = xRg2.Item(xFNum).Value
    End If
  ElseIf (xRg2.Item(xFNum).Value = "") Then
      If (xRg1.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg2.Item(xFNum).Value = xRg1.Item(xFNum).Value
    End If
  End If
Next
End Sub

doc kombinere kolonnerækker til én 1

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I koden er A:A og B:B de to kolonner, der vil blive flettet, bare skift dem efter behov.

3. Tryk derefter på F5 tast eller klik Kør doc kombinere kolonnerækker til én 1  knappen, så vil kolonne A blive fyldt med værdi i kolonne B, hvis værdien er tom i kolonne A.


2 Kombiner rækker med samme ID

Hvis vi antager, at der er en tabel med flere kolonner, indeholder en kolonne ID-værdier, som har duplikerede elementer. Nu giver selvstudiet metoder til at kombinere rækkerne i tabellen baseret på det samme ID og lave nogle beregninger.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2.1 Kombiner rækker med samme ID og adskilt af komma eller andre afgrænsninger

Her i denne del giver den metoderne til at kombinere rækker med det samme ID og adskilt af kommaer som vist nedenfor skærmbillede:
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2.11 Brug af VBA

Her giver en VBA-kode, der kan håndtere dette job

1. Trykke andre + F11 for at aktivere Microsoft Visual Basic til applikationer vindue, og klik derefter på indsatte > Moduler for at oprette et nyt tomt modul.

2. Kopier og indsæt nedenstående kode til det nye modul.

VBA: Kombiner rækker med samme ID

Sub Combine_Rows()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg As Range
Dim xRows As Long
Dim I As Long, J As Long, K As Long
On Error Resume Next
Set xRg = Application.InputBox("Select Range:", "Kutools For Excel", Selection.Address, , , , , 8)
Set xRg = Range(Intersect(xRg, ActiveSheet.UsedRange).Address)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
xRows = xRg.Rows.Count
For I = xRows To 2 Step -1
For J = 1 To I - 1
If xRg(I, 1).Value = xRg(J, 1).Value And J <> I Then
For K = 2 To xRg.Columns.Count
If xRg(J, K).Value <> "" Then
If xRg(I, K).Value = "" Then
xRg(I, K) = xRg(J, K).Text
Else
xRg(I, K) = xRg(I, K).Text & "," & xRg(J, K).Text 'here uses comma as separator, you can change it to others as you need
End If
End If
Next
xRg(J, 1).EntireRow.Delete
I = I - 1
J = J - 1
End If
Next
Next
ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFit
End Sub

doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Tryk derefter på F5 tast eller klik Kør doc kombinere kolonnerækker til én 1  knappen, så popper en Kutools til Excel-dialog frem, så du kan vælge en tabel, der skal kombineres rækker med det samme ID.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

4. klik OK. Nu er den valgte tabel blevet kombineret rækker baseret på samme ID.

2.12 Brug af IF-funktionen til at tilføje hjælpekolonner

Hvis der kun er to kolonner, og du vil kombinere rækkerne med det samme ID, og ​​en anden kolonneværdier adskilt af et komma, som nedenstående skærmbillede viser, kan IF-funktionen gøre dig en tjeneste.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1. Sorter ID'et fra A til Z. Vælg ID-kolonnen, klik data > Sorter A til Z.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. Derefter i Sorter advarsel dialog, tjek Udvid valgmuligheden, klik Sort.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er de samme ID'er blevet sorteret sammen.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. I den tilstødende kolonne, brug IF-funktionen som denne:

=IF(A17=A18,C17&", "&B18,B18)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A17 og A18 de to tilstødende celler i ID-kolonnen (A17 er overskriften på ID-kolonnen), B18 er den tilsvarende celle i celle A18. ", " angiver at adskille værdierne med et komma. du kan ændre referencerne og separatoren efter behov.

4. Trykke Indtast for at få det første resultat, og træk derefter håndtaget til automatisk udfyldning ned for at få alle resultater.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

5. Gå til den tilstødende kolonne, skriv formlen som denne:

=HVIS(A18<>A19,"Flettet","")

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A18 og A19 de to tilstødende celler i ID-kolonnen, hvis de tilstødende celler ikke er ens, vil den vende tilbage til "Flettet", ellers vil den returnere tomme.

6. Trykke Indtast for at få det første resultat, og træk derefter håndtaget til automatisk udfyldning ned for at få alle resultater.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

7. Vælg den sidste formelkolonne inklusive overskrift, og klik data > filtre.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

8. Klik på filtre knap og flueben Fusioneret afkrydsningsfeltet i rullemenuen, klik OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er kun de flettede rækker blevet filtreret fra, kopier de filtrerede data og indsæt dem et andet sted.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Flere detaljer om IF-funktionen. besøg venligst: IF.

2.13 Brug af et praktisk værktøj – Advanced Combine Rows

Hvis du har installeret Kutools til Excel i Excel, den Avancerede kombinere rækker kan sagtens udføre dette arbejde.

1. Vælg tabellen og klik derefter Kutools > Flet og del > Avancerede kombinere rækker.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. i Avancerede kombinere rækker dialog, skal du gøre som disse:

1) Vælg ID-kolonnen, og indstil den som Primærnøgle;

2) Vælg den kolonne, som du vil kombinere værdierne med separator, klik Kombiner og vælg en separator.

3) klik Ok.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er rækkerne blevet kombineret med det samme ID.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Funktionen Advanced Combine Rows vil bryde de originale data, gem venligst dataene som en kopi, før du bruger dem.

For flere detaljer om denne funktion, besøg venligst Avancerede kombinere rækker.

For flere detaljer om Kutools til Excel, besøg venligst Kutools til Excel.

For en 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel, tak downloade det nu

2.2 Kombiner rækker med samme ID og lav nogle beregninger

Hvis du vil kombinere rækker med det samme ID og derefter summere værdierne eller lave andre beregninger, som nedenstående skærmbillede viser, kan nedenstående metoder hjælpe dig.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2.21 Brug af konsolideringsfunktionen

Hvis der kun er to kolonner, indeholder en kolonne tekster (ID), og en anden indeholder værdier, der skal beregnes, såsom sum, den indbyggede Excel-funktion Konsolider kan gøre dig en tjeneste.

1. Vælg en celle, hvor du vil placere det kombinerede resultat, og klik derefter data > Konsolider.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. i Konsolider dialog, gør som disse:

1) Vælg Funktioner som du har brug for;

2) Klik på pilen for at vælge tabellen;

3) Klik Tilføj for at tilføje det valgte område til Alle referencer liste;

4) Sæt kryds ved afkrydsningsfelter Øverste række , Venstre kolonne;

5) Klik OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er tabellen summeret ud fra samme ID.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2.22 Brug af VBA

Her er en VBA, der også kan kombinere rækker med det samme ID og derefter summere værdier.

1. Trykke andre + F11 for at aktivere Microsoft Visual Basic til applikationer vindue, og klik derefter på indsatte > Moduler for at oprette et nyt tomt modul.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. I det nye modul skal du kopiere og indsætte nedenstående VBA-kode i det.

VBA: Kombiner dublerede rækker og sum

Sub CombineRows()
'Updateby Extendoffice
Dim WorkRng As Range
Dim Dic As Variant
Dim arr As Variant
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
arr = WorkRng.Value
For i = 1 To UBound(arr, 1)
  Dic(arr(i, 1)) = Dic(arr(i, 1)) + arr(i, 2)
Next
Application.ScreenUpdating = False
WorkRng.ClearContents
WorkRng.Range("A1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.keys)
WorkRng.Range("B1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.items)
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Tryk derefter på F5 tast eller klik Kør doc kombinere kolonnerækker til én 1  knappen, så dukker der en dialog op for at vælge den tabel, du bruger, og klik derefter OK.

Nu er det valgte område blevet kombineret med de samme værdier og summeret.

doc kombinere kolonnerækker til én 1  VBA'en vil bryde de originale data, gem venligst dataene som en kopi, før du bruger VBA.

2.23 Brug af et praktisk værktøj – Advanced Combine Rows

Hvis der er mere end to kolonner i tabellen, som du vil kombinere og lave beregninger, er der for eksempel tre kolonner, den første indeholder duplikerede produktnavne, som skal kombineres, den anden indeholder butiksnavne, der skal kombineres og adskilles med et komma, den sidste kolonne indeholder tal, som skulle summeres baseret på de duplikerede rækker i den første kolonne, som vist nedenfor skærmbillede, Kutools for Excel's Advanced Combine Rows kan hjælpe dig.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

1. Vælg tabellen og klik derefter Kutools > Flet og del > Avancerede kombinere rækker.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. i Avancerede kombinere rækker dialog, skal du gøre som disse:

1) Vælg ID-kolonnen, og indstil den som Primærnøgle;

2) Vælg den kolonne, som du vil kombinere værdierne med en separator, klik Kombiner og vælg en separator.

3) Vælg den kolonne, du vil lave beregningen på, klik Beregn og vælg én beregning.

4) klik Ok.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er rækkerne blevet kombineret med de samme rækker og beregnet.

doc kombinere kolonnerækker til én 1 Funktionen Advanced Combine Rows vil bryde de originale data, gem venligst dataene som en kopi, før du bruger dem.

For flere detaljer om denne funktion, besøg venligst Avancerede kombinere rækker.

For flere detaljer om Kutools til Excel, besøg venligst Kutools til Excel.

For en 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel, tak downloade det nu

2.3 Kombiner tilstødende rækker med samme værdi

Hvis der er en tabel med flere kolonner, indeholder en kolonne nogle duplikerede værdier, nu er opgaven at kombinere de tilstødende rækker i denne kolonne med de samme værdier som nedenstående skærmbillede viser. Hvordan kan du løse det?
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2.31 Brug af VBA

I Excel er der ingen indbygget funktion, der direkte kan løse dette job, men giver her en VBA, som kan klare det.

1. Trykke andre + F11 for at aktivere Microsoft Visual Basic til applikationer vindue, og klik derefter på indsatte > Moduler for at oprette et nyt tomt modul.

2. I det nye modul skal du kopiere og indsætte nedenstående VBA-kode i det.

VBA: Kombiner tilstødende rækker med samme værdi

Sub MergeSameCell()
'Updateby Extendoffice
Dim Rng As Range, xCell As Range
Dim xRows As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
xRows = WorkRng.Rows.Count
For Each Rng In WorkRng.Columns
  For i = 1 To xRows - 1
    For j = i + 1 To xRows
      If Rng.Cells(i, 1).Value <> Rng.Cells(j, 1).Value Then
        Exit For
      End If
    Next
    WorkRng.Parent.Range(Rng.Cells(i, 1), Rng.Cells(j - 1, 1)).Merge
    i = j - 1
  Next
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Tryk derefter på F5 tast eller klik Kør doc kombinere kolonnerækker til én 1  knappen for at aktivere denne VBA, så dukker der en dialog op for at vælge den tabel, du bruger, og klik derefter OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er de tilstødende rækker med de samme værdier i den første kolonne kombineret i det valgte område.

doc kombinere kolonnerækker til én 1  VBA'en vil bryde de originale data, gem venligst dataene som en kopi, før du bruger VBA. Og denne VBA vil flette de samme værdier i den første kolonne i den valgte tabel.

2.32 Brug af et praktisk værktøj – Flet samme celler

Hvis du har Kutools til Excel installeret i Excel, den Flet de samme celler funktion af Kutools til Excel kan løse dette job i et trin.

Vælg den kolonne, som du vil kombinere de samme værdier, og klik derefter Kutools > Flet og del > Flet de samme celler.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er de tilstødende celler med de samme værdier blevet flettet.

doc kombinere kolonnerækker til én 1I Hvis du vil fjerne fletningen af ​​de flettede celler og udfylde værdier tilbage, kan du anvende Fjern fletning af celler og udfyldningsværdier funktion.
doc kombinere kolonnerækker til én 1
doc kombinere kolonnerækker til én 1

For flere detaljer om denne funktion, besøg venligst Flet de samme celler.

For flere detaljer om denne funktion, besøg venligst Fjern fletning af celle.

For flere detaljer om Kutools til Excel, besøg venligst Kutools til Excel.

For 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel, tak downloade nu.


3 Kombiner celler

3.1. Kombiner flere rækker og kolonner til en enkelt celle

Til at kombinere et område med flere rækker og kolonner i en enkelt celle, giver her fire metoder.

Eksempel: Kombiner område A1:C3
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3.11 Brug af og-tegn (&)

I Excel bruges og-tegnet & normalt til at forbinde tekster.

Vælg en celle, som du vil placere det kombinerede resultat på, og skriv derefter en formel som denne:

=A1&", "&B1&", "&C1&", "&A2&", " &B2&", "&C2&", "&A3&", "&B3&", "&C3

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen bruges & til at forbinde teksterne, ", " er afgrænsningstegnet (komma + mellemrum), der adskiller de to tekster i resultatcellen, hvis du vil bruge andre afgrænsningstegn, skal du blot skrive et skilletegn omgivet af dobbelte anførselstegn.

Presse Indtast nøglen til at få det kombinerede resultat.

3.12 Brug af CONCATENATE-funktionen (Excel 2016 eller tidligere versioner)

Hvis du bruger Excel 2016 eller tidligere versioner, kan CONCATENATE-funktionen hjælpe dig.

Syntaks om CONCATENATE
CONCATENATE (text1,[text2],…)

For flere detaljer om CONCATENATE-funktionen, besøg venligst: CONCATENATE

Vælg en celle, som du vil placere det kombinerede resultat på, og skriv derefter en formel som denne:

=SAMMENHÆNG(A1,", ",B1,", ",C1,"", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,", ",B3,"", " ,C3)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A1, B1…,C3 de tekster, du vil kombinere. ", " er afgrænsningstegnet (komma + mellemrum), der adskiller de to tekster i resultatcellen, hvis du vil bruge andre afgrænsningstegn, skal du blot skrive et skilletegn omgivet af dobbelte anførselstegn.

Tryk derefter på Indtast nøglen til at få det kombinerede resultat.

3. 13 Brug af CONCAT-funktionen eller TEXTJOIN-funktionen (Excel 2019 eller Excel 365)

Hvis du bruger Excel 2019 eller Excel 365, kan CONCAT-funktionen og TEXTJOIN-funktionen være det bedre valg.

Syntaks om CONCAT
CONCAT (text1,[text2],…)

For flere detaljer om CONCAT-funktionen, besøg venligst: KONCAT.

Brugen af ​​CONCAT-funktionen er den samme som CONCATENATE-funktionen, for at kombinere fornavn og efternavn, som i to kolonner separat i én kolonne, bruges formlen sådan:

=CONCAT(A1,", ",B1,", ",C1,"", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,", ",B3,"", " ,C3)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A1, B1…,C3 de tekster, du vil kombinere. ", " er afgrænsningstegnet (komma + mellemrum), der adskiller de to tekster i resultatcellen, hvis du vil bruge andre afgrænsningstegn, skal du blot skrive et skilletegn omgivet af dobbelte anførselstegn.

Tryk derefter på Indtast nøglen til at få det kombinerede resultat.

Syntaks om TEXTJOIN
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

For flere detaljer om TEXTJOIN-funktionen, besøg venligst: TEKSTJOIN.

For at kombinere kolonner eller rækker ved at bruge TEXTJOIN:

=TEXTJOIN(", ",TRUE,A1:C3)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A1:C3 et kontinuerligt område, der skal kombineres. ", " er afgrænsningstegnet (komma + mellemrum), der adskiller de to tekster i resultatcellen, hvis du vil bruge andre afgrænsningstegn, skal du bare skrive afgrænsningstegnet omgivet af dobbelte anførselstegn "". Logisk tekst "TRUE" angiver at ignorere tomme celler ved kombination, hvis du vil kombinere med tomme felter, skal du erstatte TRUE med FALSE.

Tryk derefter på Indtast nøglen til at få det kombinerede resultat.

doc kombinere kolonnerækker til én 1 Hvis du vil bruge linjeskift som et skilletegn ved at bruge CHAR(10) i formlen, såsom =TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A1:C3), skal du formatere resultatcellen som Wrap Text.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3.14 Brug Kombiner kolonner/rækker/celler til én celle uden at miste data

Hvis du har Kutools til Excel installeret i Excel, er den Kombiner rækker, kolonner eller celler uden at miste data funktion kan hurtigt håndtere dette job.

1. Vælg det celleområde, du vil kombinere til én celle, og klik derefter Kutools > Flet og del > Kombiner rækker, kolonner eller celler uden at miste data.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. Kontroller i poppedialogen Kombiner til en enkelt celle og angiv en separator, som du har brug for, og klik derefter Ok.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er cellerne slået sammen til én celle med en specifik afgrænsning. Hvis celleindholdet er for mange til at blive vist i den flettede celle, kan du klikke Indpak tekst under Home fanen for at vise dem.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

For flere detaljer om denne funktion, besøg venligst Kombiner kolonner, rækker, celler uden at miste data.

For flere detaljer om Kutools til Excel, besøg venligst Kutools til Excel.

For en 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel, tak downloade det nu

3.2 Kombiner flere rækker og kolonner til en enkelt celle

 Transponer celler til en enkelt kolonne
 doc kombinere kolonnerækker til én 1
 Transponer celler til en enkelt række
 doc kombinere kolonnerækker til én 1
 

3.21 Navngiv området og brug INDEX-funktionen (kun til en enkelt kolonne)

Hvis du vil transponere celleområdet til en enkelt kolonne, kan du navngive området og derefter bruge INDEX-funktionen.

1. Vælg celleområdet, højreklik for at aktivere kontekstmenuen, og klik Definer navn.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. I popping Nyt navn dialogboks skal du indtaste et navn i Navn tekstboks, skal du klikke OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Efter at have navngivet området, vælg derefter en celle, der placerer de transponerede data, brug INDEX-funktionen som denne:

=INDEX(MyData,1+INT((ROW(A1)-1)/COLUMNS(MyData)),MOD(ROW(A1)-1+COLUMNS(MyData),COLUMNS(MyData))+1)

For flere detaljer om INDEX-funktionen, besøg venligst link..

4. Trykke Indtast tast og træk derefter håndtaget til automatisk udfyldning ned for at udfylde denne formel, indtil en #REF! fejlværdien vises.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

5. Fjern fejlværdien, hvorefter celleområdet er blevet kombineret i én kolonne.

3.22 VBA (kun for en enkelt kolonne)

For at kombinere celler i en enkelt kolonne er her en VBA, der også kan fungere.

1. Trykke andre + F11 for at aktivere Microsoft Visual Basic til applikationer vindue, og klik derefter på indsatte > Moduler for at oprette et nyt tomt modul.

2. Kopier og indsæt nedenstående VBA-kode til det tomme modul.

VBA: Konverter rækkevidde til en kolonne

Sub ConvertRangeToColumn()
'UpdatebyExtendoffice
Dim Range1 As Range, Range2 As Range, Rng As Range
Dim rowIndex As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set Range1 = Application.Selection
Set Range1 = Application.InputBox("Source Ranges:", xTitleId, Range1.Address, Type:=8)
Set Range2 = Application.InputBox("Convert to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
rowIndex = 0
Application.ScreenUpdating = False
For Each Rng In Range1.Rows
  Rng.Copy
  Range2.Offset(rowIndex, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
  rowIndex = rowIndex + Rng.Columns.Count
Next
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Tryk derefter på F5 tast eller klik Kør doc kombinere kolonnerækker til én 1  knappen, en dialogboks dukker op for at vælge en række celler, klik OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

4. En anden dialogboks dukker op for at vælge en celle for at placere resultatet, klik OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3.23 Brug af et praktisk værktøj – Transform Range

Hvis du vil kombinere celler i én række, er der ingen indbygget funktion i Excel, der understøtter det. Men hvis du har Kutools til Excel installeret, dens Transformér rækkevidde funktion understøtter konvertering af et område til en enkelt kolonne eller række, understøtter også konvertering af en række eller en kolonne til et område.

1. vælg celleområdet, og klik Kutools > Range > Transformér rækkevidde.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. i Transformér rækkevidde dialog, tjek Område til enkelt kolonne or Område til enkelt række mulighed som du har brug for. Klik OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. En dialog kommer frem for at vælge en celle for at placere resultatet, klik OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er celleområdet blevet konverteret til en række eller en kolonne.

For flere detaljer om denne funktion, besøg venligst Transformér rækkevidde.

For flere detaljer om Kutools til Excel, besøg venligst Kutools til Excel.

For en 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel, tak downloade det nu

3.3 Stak kolonner i én kolonne uden duplikat

Hvis der er nogle dubletter i en tabel med flere kolonner, hvordan kan du stable kolonnerne i én kolonne uden dubletterne, som nedenstående skærmbillede viser?
doc kombinere kolonnerækker til én 1

I denne del giver det tre forskellige metoder til at håndtere dette job.

3.31 Kopier og indsæt og fjern dubletter

I Excel er den generelle metode til at løse dette job at kopiere og indsætte kolonnerne én efter én og derefter fjerne de duplikerede værdier.

1. Vælg den første kolonne, og tryk på Ctrl + C for at kopiere den, vælg derefter en destinationscelle og tryk på Ctrl + V nøgler.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. Gentag derefter trin 1 for at kopiere andre kolonner og indsætte dem under den første kolonne.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Vælg derefter den stablede kolonne, klik data > Fjern duplikater, så i Fjern Duplicate dialog, tjek kolonnenavnet, klik OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1
doc kombinere kolonnerækker til én 1

4. Nu popper en dialog frem for at minde dig om, at duplikatværdierne er fjernet. Klik OK for at lukke den, og den stablede kolonne beholder kun de unikke værdier.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

doc kombinere kolonnerækker til én 1 Hvis der er hundredvis af kolonner, er det tidskrævende at kopiere og indsætte én efter én. Men hvis du har Kutools til Excel installeret i Excel, den Transformér rækkevidde funktionen kan hurtigt konvertere området til en kolonne og derefter anvende Fjern duplikater funktion i Excel.

Vælg rækken af ​​kolonner, og klik Kutools > Range > Transformér rækkevidde.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Kontroller derefter Område til enkelt kolonne valgmulighed og klik OK for at vælge en celle for at placere den stablede kolonne.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Og anvend derefter Fjern dubletter for at fjerne dubletværdierne.

For flere detaljer om denne funktion, besøg venligst Transformér rækkevidde.

For flere detaljer om Kutools til Excel, besøg venligst Kutools til Excel.

For en 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel, tak downloade det nu

3.32 Brug af VBA

Desuden er her en VBA-kode, der kan løse dette job.

1. Trykke andre + F11 for at aktivere Microsoft Visual Basic til applikationer vindue, og klik derefter på indsatte > Moduler for at oprette et nyt tomt modul.

2. Kopier og indsæt nedenstående kode til det nye modul.

VBA: Stak kolonner i én uden dubletter

Sub FindUniques()
'UpdatebyExtendoffice
Dim rng As Range
Dim InputRng As Range, OutRng As Range
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set InputRng = Application.Selection
Set InputRng = Application.InputBox("Range :", xTitleId, InputRng.Address, Type:=8)
Set OutRng = Application.InputBox("Out put to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For j = 1 To InputRng.Columns.Count
  For i = 1 To InputRng.Rows.Count
    xValue = InputRng.Cells(i, j).Value
    If xValue <> "" And Not dic.Exists(xValue) Then
      OutRng.Value = xValue
      dic(xValue) = ""
      Set OutRng = OutRng.Offset(1, 0)
    End If
  Next
Next
End Sub

doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Tryk derefter på F5 tast eller klik Kør doc kombinere kolonnerækker til én 1  knappen, så popper en dialog op for at vælge de kolonner, der skal stables, klik på OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

4. Vælg derefter en destinationscelle i den anden pop-out-dialog for at placere den stablede kolonne, og klik OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er kolonnerne blevet stablet i én kolonne med kun unikke værdier.

3.4. Kombiner celler og fortsæt med at formatere

Hvis der er to kolonner, er den ene formateret som en speciel formatering, såsom en brugerdefineret DateTimemm/dd/yyyy, for at kombinere disse to kolonner til én med de normale metoder, vil den brugerdefinerede formatering blive fjernet, som nedenstående skærmbillede viser:
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu i denne del vil det give nogle måder at kombinere celler på og bevare formateringen.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3.41 Indlejret TEXT-funktion i formel

TEKST-funktionen bruges til at konvertere et tal til tekst i en bestemt formatering. Her kan vi bruge den til først at konvertere cellen (indeholder et tal) til en formatering, og derefter kombinere den med andre celler ved at bruge "&", CONCATENATE-funktionen, CONCAT-funktionen eller TEXTJOIN-funktionen.

For detaljer om generel kombination af celler til én, gå venligst tilbage til 1.1.

Syntaks om TEXT-funktion
TEXT (value, format_text)

For flere detaljer om TEXT-funktionen, besøg venligst TEKST funktion.

Her tager indlejring af TEXT-funktion i CONCAT-funktionen som eksempel.

Venligst kopier og indsæt nedenstående formel til en celle, hvor du vil have det kombinerede resultat placeret:

=CONCAT(TEXT(A2,"mm/dd/yyyy hh:mm")," ",B2)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A2 den celle, du vil beholde sin formatering, "mm/dd/åååå tt:mm" er den formatering, du bruger, B2 er den anden celle, der bruges til at kombinere. " " angiver adskillelse af værdierne med mellemrum. du kan ændre referencer, formatering og separator efter behov.

Presse Indtast tast og træk håndtaget til automatisk udfyldning ned for at udfylde cellerne med denne formel.

3.42 Brug af Microsoft Word

1. Vælg den tabel, du vil kombinere celler til én, og tryk på Ctrl + C at kopiere dem.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. Åbn et felt ord dokument, tryk Ctrl + V for at placere dem, klik derefter på bordet i dokumentet, nu vises et krydsikon øverst til højre i tabellen.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3. Klik på Layout fanebladet, og klik derefter på Konverter til Tekst i data gruppe, i poppen Konverter tabel til tekst dialog, skal du angive separatoren for kolonnerne. Klik OK.
doc kombinere kolonnerækker til én 1
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er indholdet af tabel i Word blevet konverteret til tekster.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

4. Vælg de konverterede tekster, og tryk på Ctrl + C for at kopiere dem, og gå tilbage til Excel og vælg en tom celle, tryk på Ctrl + V for at indsætte det kombinerede resultat.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3.43 Brug af et praktisk værktøj – Kombiner uden at miste data

Den mest effektive måde må være at bruge Kutools til Excel's Kombiner rækker, kolonner eller celler uden at miste data funktion, som blot skal sætte kryds ved Brug formaterede værdier afkrydsningsfeltet, mens du anvender funktionen, vil det kombinerede resultat bevare dataformateringen.

1. Vælg tabellen inklusive de celler, der placerer resultatet, klik Kutools > Flet og del > Kombiner rækker, kolonner eller celler uden at miste data.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

2. Angiv mejetærskeroperationen, som du har brug for, i pop-dialogen, og fjern markeringen i Brug formaterede værdier afkrydsningsfelt (som standard er denne mulighed markeret). Klik Ok.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

Nu er dataene blevet kombineret og behold formateringen.
doc kombinere kolonnerækker til én 1

For flere detaljer om denne funktion, besøg venligst Kombiner kolonner, rækker, celler uden at miste data.

For flere detaljer om Kutools til Excel, besøg venligst Kutools til Excel.

For en {module745}-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel, tak downloade det nu

3.5 Kombiner celler for at lave dato

Hvis vi antager, at der er en tabel, der indeholder år, måneder og dage i adskilte kolonner, er opgaven at kombinere kolonnerne og generere en dato som vist nedenfor:
doc kombinere kolonnerækker til én 1

3.51 Brug af DATO-funktionen

DATO-funktionen bruges til at oprette en dato med år, måned og dag.

Syntaks om DATE-funktion
DATE( year, month, day )

For flere detaljer om DATE-funktionen, besøg venligst DATE-funktionen.

Kopiér og indsæt nedenstående formel til en celle, der vil placere datoen:

=DATE(A2,B2,C2)

doc kombinere kolonnerækker til én 1 I formlen er A2, B2 og C2 de celler, der indeholder år, måned og dag værdier.

Presse Indtast tasten for at få den første dato, og træk derefter håndtaget til automatisk udfyldning ned for at få alle datoer.
doc kombinere kolonnerækker til én 1


Flere Excel-tutorials:

Kombiner flere arbejdsbøger/arbejdsark til én
Denne tutorial viser næsten alle kombinationsscenarier, du kan komme ud for, og giver dig relative professionelle løsninger.

Opdel tekst-, tal- og datoceller (adskilles i flere kolonner)
Denne vejledning er opdelt i tre dele: opdelte tekstceller, opdelte talceller og opdelte datoceller. Hver del giver forskellige eksempler for at hjælpe dig med at vide, hvordan du skal håndtere opdelingsjobbet, når du støder på det samme problem.

Kombiner indholdet af flere celler uden at miste data i Excel
Denne vejledning indsnævrer udtrækningen til en specifik position i en celle og samler forskellige metoder til at hjælpe med at udtrække tekst eller tal fra en celle efter specifik position i Excel.

Sammenlign to kolonner for match og forskelle i Excel
Her dækker denne artikel de fleste mulige scenarier af de to sammenlignende kolonner, du måske møder, og håber, at det kan hjælpe dig.


 • Super formel bar (let redigere flere linjer med tekst og formel); Læsning Layout (let at læse og redigere et stort antal celler); Indsæt til filtreret rækkevidde...
 • Flet celler / rækker / kolonner og opbevaring af data; Split celler indhold; Kombiner duplikatrækker og sum / gennemsnit... Forhindre duplikerede celler; Sammenlign områder...
 • Vælg Duplicate eller Unique Rækker; Vælg tomme rækker (alle celler er tomme); Super Find og Fuzzy Find i mange arbejdsbøger; Tilfældig valg ...
 • Præcis kopi Flere celler uden at ændre formelreference; Auto Opret referencer til flere ark; Indsæt kugler, Afkrydsningsfelter og mere ...
 • Foretrukne og hurtigt indsætte formler, Områder, diagrammer og billeder; Krypter celler med adgangskode Opret postliste og send e-mails ...
 • Uddrag tekst, Tilføj tekst, Fjern efter position, Fjern mellemrum; Opret og udskriv personsøgningssubtotaler; Konverter mellem celler indhold og kommentarer...
 • Superfilter (gem og anvend filterskemaer på andre ark); Avanceret sortering efter måned / uge / dag, hyppighed og mere; Specielt filter af fed, kursiv ...
 • Kombiner arbejdsbøger og arbejdsark; Fletabeller baseret på nøglekolonner; Opdel data i flere ark; Batch Konverter xls, xlsx og PDF...
 • Pivottabelgruppering efter ugenummer, ugedag og mere ... Vis ulåste, låste celler ved forskellige farver; Fremhæv celler, der har formel / navn...
kte-fane 201905
 • Aktiver redigering og læsning af faner i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio og Project.
 • Åbn og opret flere dokumenter i nye faner i det samme vindue snarere end i nye vinduer.
 • Øger din produktivitet med 50 % og reducerer hundredvis af museklik for dig hver dag!
officetab bund
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations