Gå til hovedindhold

Excel-tutorial: DatoTime-beregning (beregn forskel, alder, add/træk fra)

I Excel bruges dato- og klokkeslætsberegningen hyppigt, såsom at beregne forskellen mellem to datoer/klokkeslæt, tilføje eller trække dato-klokkeslæt, få alder baseret på fødselsdatoen og så videre. Her i denne vejledning viser den næsten scenarier om beregning af dato og klokkeslæt og giver dig de relaterede metoder.

Navigationerne i denne vejledning

1. Beregn forskel mellem to datoer/klokkeslæt

1.1 Beregn dag/måned/år forskel mellem to datoer

1.11 Beregn forskel mellem to datoer i dage/måneder/år/uger

1.12 Beregn måneder ignorer år og dage mellem to datoer

1.13 Beregn dage ignorer år og måneder mellem to datoer

1.14 Beregn forskel mellem to datoer og returår, måneder og dage

1.15 Beregn forskellen mellem en dato og i dag

1.16 Beregn arbejdsdage med eller uden ferie mellem to datoer

1.17 Beregn weekender mellem to datoer

1.18 Beregn specifik ugedag mellem to datoer

1.19 Beregn resterende dage i måned/år

1.2 Beregn forskel mellem to gange

1.21 Beregn forskel mellem to tider

1.22 Beregn forskel mellem to gange i timer/minutter/sekunder

1.23 Beregn kun timeforskel mellem to gange (ikke over 24 timer)

1.24 Beregn kun minutters forskel mellem to gange (ikke over 60 minutter)

1.25 Beregn kun sekunders forskel mellem to gange (ikke over 60 sekunder)

1.26 Beregn forskel mellem to tider og returtimer, minutter, sekunder

1.27 Beregn forskellen mellem to datotider

1.28 Beregn tidsforskel med millisekunder

1.29 Beregn arbejdstid mellem to datoer eksklusive weekender

1.3 Beregn forskel mellem to datetime med Kutools til Excel

1.31 Beregn forskel mellem to datetimes af Data & Time Helper

1.32 Beregn weekend/arbejdsdag/specifik ugedag forskel mellem to datotider af Formula Helper

1.4 Kombiner to kolonner, hvis de er tomme

1.41 Brug af IF-funktionen

1.42 Brug af VBA

2. Tilføj eller træk dato og klokkeslæt fra

2.1 Tilføj eller fratræk dage/måneder/år/uger/arbejdsdage til en dato

2.11 Tilføj eller fratræk dage til en dato

2.12 Tilføj eller træk måneder til en dato

2.13 Tilføj eller fratræk år til en dato

2.14 Tilføj eller træk uger til en dato

2.15 Tilføj eller fratræk arbejdsdage inklusive eller eksklusive helligdage

2.16 Tilføj eller fratræk specifikt år, måned, dage til en dato

2.2 Tilføj eller subtraher timer/minutter/sekunder til tider

2.21 Tilføj eller subtraher timer/minutter/sekunder til et dato/klokkeslæt

2.22 Sum gange over 24 timer

2.23 Tilføj arbejdstid til en dato eksklusive weekend og helligdage

2.3 Tilføj eller træk dato/tid fra Kutools til Excel

2.4 Extension

2.41 Marker eller marker, hvis en dato er udløbet

2.42 Returner slutningen af ​​indeværende måned/første dag i næste måned

3. Beregn alder

3.1 Beregn alder baseret på dato

3.11 Beregn alder baseret på given fødselsdato

3.12 Beregn alder i år, måned og dages format efter given fødselsdag

3.13 Beregn alder efter fødselsdato før 1/1/1900

3.2 Beregn alder efter fødsel ved at bruge Kutools til Excel

3.3 Beregn alder eller få fødselsdato baseret på et serienummer

3.31 Få fødselsdag fra ID-nummer

3.32 Beregn alder ud fra ID-nummer

 

I denne tutorial opretter jeg nogle eksempler for at forklare metoderne, du kan ændre referencerne, som du har brug for, når du bruger nedenstående VBA-kode eller formler


1. Beregn forskel mellem to datoer/klokkeslæt

At beregne forskel mellem to datoer eller to tidspunkter kan være det mest normale problem ved beregning af dato og tid, du møder i det daglige Excel-arbejde. Følgende eksempler nedenfor kan hjælpe dig med at øge effektiviteten, når du støder på de samme problemer.

1.1 Beregn dag/måned/år forskel mellem to datoer

1.11 Beregn forskel mellem to datoer i dage/måneder/år/uger

Excel DATEDIF-funktionen kan bruges til hurtigt at beregne forskellen mellem to datoer i dage, måneder, år og uger.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Klik for flere detaljer om DATEDIF funktion

Dages forskel mellem to datoer

DATODIF(startdato;slutdato;d")

For at få dages forskel mellem to datoer i celle A2 og B2, skal du bruge formlen som denne

=DATEDIF(A2,B2,"d")

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Måneders forskel mellem to datoer

DDATEDIF(startdato;slutdato,"m")

For at få månedsforskellen mellem to datoer i celle A5 og B5 skal du bruge formlen som denne

=DATEDIF(A5,B5,"m")

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Årsforskel mellem to datoer

DDATEDIF(startdato;slutdato;y")

For at få årsforskellen mellem to datoer i celle A8 og B8 skal du bruge formlen som denne

=DATEDIF(A8,B8,"y")

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Ugers forskel mellem to datoer

DDATEDIF(startdato;slutdato,"d")/7

For at få ugers forskel mellem to datoer i celle A11 og B11 skal du bruge formlen som denne

=DATEDIF(A11,B11,"d")/7

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Bemærk:

1) Når du bruger formlen ovenfor til at få ugers forskel, kan det returnere et resultat i datoformat, du skal formatere resultatet til generelt eller tal efter behov.

2) Når du bruger formlen ovenfor til at få ugers forskel, kan den vende tilbage til et decimaltal, hvis du ønsker at få hele ugenummeret, kan du tilføje RUNDDOWN funktion før som vist nedenfor for at få heltals ugers forskel:

=ROUNDDOWN(DATEDIF(A11,B11,"d")/7,0)

1.12 Beregn måneder ignorer år og dage mellem to datoer

Hvis du bare vil beregne månedsforskellen, idet du ignorerer år og dage mellem to datoer, som nedenstående skærmbillede viser, er her en formel, der kan hjælpe dig.

=DATEDIF(A2,B2,"ym")

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

A2 er startdatoen, og B2 er slutdatoen.

1.13 Beregn dage ignorer år og måneder mellem to datoer

Hvis du bare vil beregne dagsforskellen, idet du ignorerer år og måneder mellem to datoer som vist nedenfor, er her en formel, der kan hjælpe dig.

=DATEDIF(A5,B5,"md")

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

A5 er startdatoen, og B5 er slutdatoen.

1.14 Beregn forskel mellem to datoer og returår, måneder og dage

Hvis du ønsker at få forskellen mellem to datoer og returnere xx år, xx måneder og xx dage, som nedenstående skærmbillede viser, er her også en formel.

=DATEDIF(A8, B8, "y") &" years, "&DATEDIF(A8, B8, "ym") &" months, " &DATEDIF(A8, B8, "md") &" days"

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

A8 er startdatoen, og B8 er slutdatoen.

1.15 Beregn forskellen mellem en dato og i dag

For automatisk at beregne forskellen mellem en dato og i dag, skal du blot ændre slutdatoen i ovenstående formler til TODAY(). Tag her for at beregne dages forskel mellem en tidligere dato og i dag som et eksempel.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

=DATEDIF(A11,TODAY(),"d")

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.

Bemærk: hvis du vil beregne forskellen mellem en fremtidig dato og i dag, skal du ændre startdatoen til i dag og tage den fremtidige dato som slutdato på denne måde:

=DATEDIF(TODAY(),A14,"d")
doc calculate difference between two dates 1

Bemærk, at startdatoen skal være mindre end slutdatoen i DATEDIF-funktionen, ellers vender den tilbage til #NUM! fejlværdi.

1.16 Beregn arbejdsdage med eller uden ferie mellem to datoer

Nogle gange kan det være nødvendigt at tælle antallet af arbejdsdage med eller uden helligdage mellem to givne datoer.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

I denne del skal du bruge funktionen NETWORKDAYS.INTL:

NETWORKDAYS.INTL(startdato,slutdato,[weekend],[ferie])

Klik NETVÆRKDAGER.INTL at kende dens argumenter og brug.

Tæl arbejdsdage med helligdage

For at tælle arbejdsdagene med helligdage mellem to datoer i celle A2 og B2, skal du bruge formlen som denne:

=NETWORKDAYS.INTL(A2,B2)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Tæl arbejdsdage uden helligdage

For at tælle arbejdsdagene med helligdage mellem to datoer i celle A2 og B2 og eksklusive helligdage i området D5:D9, skal du bruge formlen som denne:

=NETVÆRKSDAGE.INTL(A5;B5,1;5;D9:DXNUMX)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Bemærk:

I ovenstående formler tager de lørdag og søndag som weekend, hvis du har forskellige weekenddage, bedes du ændre argumentet [weekend] efter behov.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

1.17 Beregn weekender mellem to datoer

Hvis du vil tælle antallet af weekender mellem to datoer, kan SUMPRODUKT- eller SUM-funktionerne gøre dig en tjeneste.

SUMPRODUKT(--(WEEKDAY(ROW(INDIRECT(start_date&":"&end_date)),2)>5))
SUM(INT((WEEKDAY(startdato-{1,7})+slutdato-start+dato)/7))

Sådan tælles weekenderne (lørdag og søndag) mellem to datoer i celle A12 og B12:

=SUMPRODUCT(--(WEEKDAY(ROW(INDIRECT(A12&":"&B12)),2)>5))

Or

=SUM(INT((WEEKDAY(A12-{1,7})+B12-A12)/7))

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

1.18 Beregn specifik ugedag mellem to datoer

For at tælle antallet af en bestemt ugedag, såsom mandag, mellem to datoer, kan kombinationen af ​​funktionerne INT og WEEKDAY hjælpe dig.

INT((WEEKDAY(start_date- weekday)-start_date +end_date)/7)

Celle A15 og B15 er de to datoer, som du vil tælle mandag imellem, brug venligst formel som denne:

=INT((WEEKDAY(A15- 2)-A15 +B15)/7)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Skift nummeret på ugedagen i WEEKDAY-funktionen for at tælle en anden ugedag:

1 er søndag, 2 er mandag, 3 er tirsdag, 4 er onsdag, 5 er torsdag, 6 er fredag ​​og 7 er lørdag)

1.19 Beregn resterende dage i måned/år

Nogle gange vil du måske kende de resterende dage i måneden eller året baseret på den angivne dato, som nedenstående skærmbillede viser:
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Få resterende dage i den aktuelle måned

EOMONTH(dato;0)-dato

Klik EOMONTH at kende argumentet og brugen.

For at få de resterende dage af den aktuelle måned i celle A2, skal du bruge formlen som denne:

=EOMONTH(A2,0)-A2

Presse Indtast tast, og træk autofyldhåndtaget for at anvende denne formel på andre celler, hvis det er nødvendigt.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Tip: resultaterne kan blive vist som datoformat, bare skift dem som generelt eller talformat.

Få resterende dage i indeværende år

DATO(ÅR(dato),12,31)-dato

For at få de resterende dage af det aktuelle år i celle A2, skal du bruge formlen som denne:

=DATE(YEAR(A2),12,31)-A2

Presse Indtast tast, og træk autofyldhåndtaget for at anvende denne formel på andre celler, hvis det er nødvendigt.
doc beregn forskel mellem to datoer 1


1.2 Beregn forskel mellem to tider

1.21 Beregn forskel mellem to tider

For at få forskellen mellem to tider er her to simple formler, der kan hjælpe dig.

sluttidspunkt-starttidspunkt
TEXT(slut_tid-første_gang,"tidsformat")

Antag i celle A2 og B2 indeholder start_time og end_time separat ved at bruge formlerne som disse:

=B2-A2

=TEXT(B2-A2,"hh:mm:ss")

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Bemærk:

 • Hvis du bruger end_time-start_time, kan du formatere resultatet til et andet tidsformat, som du har brug for i dialogboksen Formater celler.
 • Hvis du bruger TEXT(end_time-first_time,"time_format"), skal du indtaste det tidsformat, du vil have resultatet vist i formlen, såsom TEXT(end_time-first_time,"h") returnerer 16.
 • Hvis sluttidspunktet er mindre end starttidspunkt, returnerer begge formler fejlværdier. For at løse dette problem kan du tilføje ABS foran i disse formler, såsom ABS(B2-A2), ABS(TEXT(B2-A2,"hh:mm:ss")), og derefter formatere resultatet som tid.

1.22 Beregn forskel mellem to gange i timer/minutter/sekunder

Hvis du vil beregne forskellen mellem to gange i timer, minutter eller sekunder, som nedenstående skærmbillede viser, skal du følge denne del.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Få timers forskel mellem to tidspunkter

INT((sluttid-starttid)*24)

For at få timeforskellen mellem to gange i A5 og B5 skal du bruge formlen som denne:

=INT((B5-A5)*24)

Presse Indtast tast, og formater derefter tidsformatresultatet som generelt eller tal.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Hvis du vil have decimaltimersforskellen, skal du bruge (end_time-start_time)*24.

Få minutters forskel mellem to gange

INT((sluttid-starttid)*1440)

For at få minutters forskel mellem to gange i A8 og B8, brug venligst formlen som denne:

=INT((B8-A8)*1440)

Presse Indtast tast, og formater derefter tidsformatresultatet som generelt eller tal.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Hvis du vil have forskellen på decimalminutter, skal du bruge (sluttidspunkt-starttid)*1440.

Få sekunders forskel mellem to gange

(sluttidspunkt-starttid)*86400

For at få sekunders forskel mellem to gange i A5 og B5 skal du bruge formlen som denne:

=(B11-A11)*86400)

Presse Indtast tast, og formater derefter tidsformatresultatet som generelt eller tal.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

1.23 Beregn kun timeforskel mellem to gange (ikke over 24 timer)

Hvis forskellen mellem to tidspunkter ikke overstiger 24 timer, kan HOUR-funktionen hurtigt få timeforskellen mellem disse to tidspunkter.

Klik HOUR for flere detaljer om denne funktion.

For at få timeforskellen mellem tider i celle A14 og B14, skal du bruge HOUR-funktionen som denne:

=HOUR(B14-A14)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Starttidspunktet skal være mindre end sluttidspunktet, ellers returnerer formlen #NUM! fejlværdi.

1.24 Beregn kun minutters forskel mellem to gange (ikke over 60 minutter)

MINUTE-funktionen kan hurtigt få den eneste minutters forskel mellem disse to tider og ignorere timer og sekunder.

Klik MINUT for flere detaljer om denne funktion.

For kun at få minutters forskel mellem tiderne i celle A17 og B17, skal du bruge MINUTE-funktionen som denne:

=MINUTE(B17-A17)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Starttidspunktet skal være mindre end sluttidspunktet, ellers returnerer formlen #NUM! fejlværdi.

1.25 Beregn kun sekunders forskel mellem to gange (ikke over 60 sekunder)

SECOND-funktionen kan hurtigt få den eneste sekunders forskel mellem disse to tider og ignorere timer og minutter.

Klik ANDEN for flere detaljer om denne funktion.

For kun at få sekunders forskel mellem tider i celle A20 og B20, skal du bruge funktionen SECOND som denne:

=SECOND(B20-A20)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Starttidspunktet skal være mindre end sluttidspunktet, ellers returnerer formlen #NUM! fejlværdi.

1.26 Beregn forskel mellem to tider og returtimer, minutter, sekunder

Hvis du vil vise forskellen mellem to gange som xx timer xx minutter xx sekunder, skal du bruge TEXT-funktionen som vist nedenfor:

TEXT(end_time-start_time,"h"" timer ""m"" minutter ""s"" sekunder""")

Klik TEKST at realisere argumenterne og brugen af ​​denne funktion.

For at beregne forskellen mellem tider i celle A23 og B23 skal du bruge formlen som denne:

=TEXT(B23-A23,"h"" hours ""m"" minutes ""s"" seconds""").

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Bemærk:

Denne formel beregner også kun timeforskellen, der ikke overstiger 24 timer, og sluttiden skal være større end starttid, ellers returnerer den #VÆRDI! fejlværdi.

1.27 Beregn forskellen mellem to datotider

Hvis der er to gange i formatet mm/dd/åååå tt:mm:ss, for at beregne forskellen mellem dem, kan du bruge en af ​​nedenstående formler efter behov.

Få tidsforskel mellem to datotider og returner resultatet i tt:mm:ss-format

Tag to datotider i celle A2 og B2 som et eksempel, brug formlen som denne:

=B2-A2

Presse Indtast tast, returnerer et resultat i datetime-format, og formatér derefter dette resultat som [h]: mm: ss i brugerdefineret kategori under nummer fane i formater celler dialogen.
doc beregn forskel mellem to datoer 1 doc beregn forskel mellem to datoer 1

Få forskellen mellem to dato- og returdage, timer, minutter, sekunder

Tag to datotider i celle A5 og B5 som et eksempel, brug formlen som denne:

=INT(B5-A5) & " Days, " & HOUR(B5-A5) & " Hours, " & MINUTE(B5-A5) & " Minutes, " & SECOND(B5-A5) & " Seconds "

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Bemærk: I begge formler skal end_datetime være større end start_datetime, ellers returnerer formlerne fejlværdier.

1.28 Beregn tidsforskel med millisekunder

For det første skal du vide, hvordan du formaterer cellen for at vise millisekunderne:

Vælg de celler, du vil vise millisekunder, og højre for at vælge formater celler at aktivere formater celler dialog, vælg Tilpasset i Boligtype liste under fanen Nummer, og skriv dette tt: mm: ss.000 ind i tekstboksen.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Brug formel:

ABS(sluttidspunkt-starttid)

Her for at beregne forskellen mellem to gange i celle A8 og B8, brug formlen som:

=ABS(B8-A8)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

1.29 Beregn arbejdstid mellem to datoer eksklusive weekender

Nogle gange kan det være nødvendigt at tælle arbejdstiden mellem to datoer, eksklusive weekender (lørdag og søndag).

NETVÆRKSDAGE(startdato, slutdato) * arbejdstimer

Her er arbejdstiden fastsat til 8 timer hver dag, og for at beregne arbejdstiden mellem to datoer angivet i celle A16 og B16, skal du bruge formlen som denne:

=NETWORKDAYS(A16,B16) * 8

Presse Indtast tast og formater derefter resultatet som generelt eller tal.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

For flere eksempler på beregning af arbejdstid mellem to datoer, besøg venligst Få arbejdstid mellem to datoer i Excel


1.3 Beregn forskel mellem to datetime med Kutools til Excel

Hvis du har Kutools til Excel installeret i Excel, kan 90 procent af beregninger af datotidsforskelle hurtigt løses uden at huske nogen formler.

1.31 Beregn forskel mellem to datetimes af Data & Time Helper

For at beregne forskellen mellem to datotider i Excel skal du blot Hjælp til dato og tid er nok.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

1. Vælg en celle, hvor du placerer det beregnede resultat, og klik Kutools > Formelhjælper > Hjælper til dato og tid.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2. I popping Hjælp til dato og tid dialog, følg nedenstående indstillinger:

 1. Check (Skak) Forskel mulighed;
 2. Vælg startdatotid og slutdatotid i Argumenter input sektion, kan du også indtaste dato og klokkeslæt manuelt i inputfeltet eller klikke på kalenderikonet for at vælge datoen;
 3. Vælg outputresultattypen fra rullelisten;
 4. Forhåndsvis resultatet i Resultat sektion.

doc beregn forskel mellem to datoer 1

3. klik Ok. Det beregnede resultat udlæses, og træk autofyldhåndtaget hen over de celler, som du også skal beregne.

Tip:

Hvis du vil se forskellen mellem to datetime og vise resultatet som dage, timer og minutter med Kutools til Excel, skal du gøre som nedenfor:

Vælg en celle, hvor du vil placere resultatet, og klik Kutools > Formelhjælper > Dato og klokkeslæt > Tæl dage, timer og minutter mellem to datoer.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Så i Formler hjælper dialog, angiv startdatoen og slutdatoen, og klik derefter Ok.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Og forskelsresultatet vises som dage, timer og minutter.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Klik Hjælp til dato og tid at vide mere om brugen af ​​denne funktion.

Klik Kutools til Excel at kende alle funktionerne i denne tilføjelse.

Klik Gratis download for at få 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel

1.32 Beregn weekend/arbejdsdag/specifik ugedag forskel mellem to datotider af Formula Helper

Hvis du hurtigt vil tælle weekenden, arbejdsdage eller en bestemt hverdag mellem to datotider, kan Kutools for Excel's Formelhjælper gruppen kan hjælpe dig.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

1. Vælg den celle, der skal placere det beregnede resultat, klik Kutools > Statistisk > Antal ikke-arbejdsdage mellem to datoer/Antal arbejdsdage mellem to datoer/Tæl antallet af bestemte dage i ugen.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2. I popping ud Formler hjælper dialog, skal du angive startdatoen og slutdatoen, hvis du ansøger Tæl antallet af specifikke ugedage, skal du også angive ugedagen.

For at tælle den specifikke ugedag, kan du henvise til noten for at bruge 1-7 til at angive søndag-lørdag.
doc beregn forskel mellem to datoer 1
doc beregn forskel mellem to datoer 1

3. klik Ok, og træk derefter autofyldhåndtaget hen over celler, der skal tælle antallet af weekend/arbejdsdag/specifik ugedag, hvis det er nødvendigt.

Klik Kutools til Excel at kende alle funktionerne i denne tilføjelse.

Klik Gratis download for at få 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel


2. Tilføj eller træk dato og klokkeslæt fra

Bortset fra at beregne forskellen mellem to datetimes, er tilføjelse eller subtrahering også den normale datetime-beregning i Excel. Det kan for eksempel være, at du ønsker at få forfaldsdatoen baseret på produktionsdatoen og antallet af opbevaringsdage for et produkt.

2.1 Tilføj eller fratræk dage/måneder/år/uger/arbejdsdage til en dato

2.11 Tilføj eller fratræk dage til en dato

For at tilføje eller trække et bestemt antal dage til en dato, er her to forskellige metoder.

Hvis du antager, at du tilføjer 21 dage til en dato i celle A2, skal du vælge en af ​​nedenstående metoder til at løse det,

Metode 1 dato+dage

Vælg en celle og skriv formlen:

=A+21

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Hvis du vil trække 21 dage fra, skifter juts plustegn (+) til minustegn (-).

Metode 2 Paste Special

1. Indtast det antal dage, du vil tilføje i en celle, i celle C2, og tryk derefter på Ctrl + C at kopiere den.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2. Vælg derefter de datoer, du vil tilføje 21 dage, højreklik for at vise kontekstmenuen, og vælg Indsæt speciel....
doc beregn forskel mellem to datoer 1

3. i Indsæt speciel dialog, tjek Tilføj mulighed (hvis du vil trække dage fra, skal du markere Træk mulighed). Klik OK.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

4. Nu ændres de originale datoer til 5-cifrede tal, formater dem som datoer.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2.12 Tilføj eller træk måneder til en dato

For at tilføje eller trække måneder til en dato, kan EDATE-funktionen bruges.

EDATE(dato, måneder)

Klik EDATE at studere dens argumenter og brug.

Antag at tilføje 6 måneder til datoen i celle A2, brug formel som denne:

=EDATE(A2,6)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Hvis du vil trække 6 måneder fra datoen, skal du ændre 6 til -6.

2.13 Tilføj eller fratræk år til en dato

For at tilføje eller trække n år til en dato kan en formel, der kombinerer funktionerne DATO, ÅR, MÅNED og DAG, bruges.

DATO(ÅR(dato) + år, MÅNED(dato), DAG(dato))

Antag at tilføje 3 år til datoen i celle A2, brug formlen som denne:

=DATE(YEAR(A2) + 3, MONTH(A2),DAY(A2))

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Hvis du vil trække 3 år fra datoen, skal du ændre 3 til -3.

2.14 Tilføj eller træk uger til en dato

For at tilføje eller trække uger til en dato er den generelle formel

dato+uger*7

Hvis du antager, at du tilføjer 4 uger til datoen i celle A2, skal du bruge formlen som denne:

=A2+4*7

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Hvis du vil trække 4 uger fra datoen, skal du ændre plustegnet (+) til minustegn (-).

2.15 Tilføj eller fratræk arbejdsdage inklusive eller eksklusive helligdage

I dette afsnit introduceres det, hvordan man bruger ARBEJDSDAG-funktionen til at tilføje eller trække arbejdsdage fra en given dato, eksklusive helligdage eller helligdage.

ARBEJDSDAG(dato,dage,[helligdage])

Besøg ARBEJDSDAG at vide flere detaljer om dens argumenter og brug.

Tilføj arbejdsdage inklusive helligdage

I celle A2 er den dato, du bruger, i celle B2 indeholder det antal dage, du vil tilføje, brug venligst formlen som denne:

=WORKDAY(A2,B2)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Tilføj arbejdsdage eksklusive helligdage

I celle A5 er den dato, du bruger, i celle B5 indeholder det antal dage, du vil tilføje, i området D5:D8 viser helligdage, brug venligst formlen som denne:

=WORKDAY(A5,B5,D5:D8)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Bemærk:

WORKDAY-funktionen tager lørdag og søndag som weekender, hvis dine weekender er på lørdag og søndag, kan du anvende WOKRDAY.INTL-funktionen, som understøtter angivelse af weekender.
doc beregn forskel mellem to datoer 1
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Besøg ARBEJDSDAG.INTL for flere detaljer.

Hvis du vil trække arbejdsdage fra til en dato, skal du blot ændre antallet af dage til negative i formlen.

2.16 Tilføj eller fratræk specifikt år, måned, dage til en dato

Hvis du vil tilføje et bestemt år, månedsdage til en dato, kan formlen, der kombinerer funktionen DATO, ÅR, MÅNED og DAGE, gøre dig en tjeneste.

DATO(ÅR(dato) + år, MÅNED(dato) + måneder, DAG(dato) + dage)

For at tilføje 1 år 2 måneder og 30 dage til en dato i A11 skal du bruge formlen som denne:

=DATE(YEAR(A11)+1,MONTH(A11)+2,DAY(A11)+30)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Hvis du vil trække fra, skal du ændre alle plustegn (+) til minustegn (-).


2.2 Tilføj eller fratræk timer/minutter/sekunder til tiden

2.21 Tilføj eller subtraher timer/minutter/sekunder til et dato/klokkeslæt

Her giver nogle formler til at tilføje eller trække timer, minutter eller sekunder til en dato og klokkeslæt.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Tilføj eller træk timer til et dato og klokkeslæt

Datotid+timer/24

Hvis du antager, at du tilføjer 3 timer til en datotid (kan også være et klokkeslæt) i celle A2, skal du bruge formlen som denne:

=A2+3/24

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Tilføj eller træk timer til et dato og klokkeslæt

Datotid+minutter/1440

Hvis du antager, at du tilføjer 15 minutter til et dato-klokkeslæt (kan også være et klokkeslæt) i celle A5, skal du bruge formlen som denne:

=A2+15/1440

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Tilføj eller træk timer til et dato og klokkeslæt

Datotid+sekunder/86400

Hvis du antager, at du tilføjer 20 sekunder til et datetime (kan også være et klokkeslæt) i celle A8, skal du bruge formlen som denne:

=A2+20/86400

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2.22 Sum gange over 24 timer

Hvis du antager, at der er en Excel-tabel, der registrerer arbejdstiden for alle medarbejdere i en uge, for at summere den samlede arbejdstid til beregning af betalingerne, kan du bruge SUM(interval) for at få resultatet. Men generelt vil det summerede resultat blive vist som en tid, der ikke overstiger 24 timer, som nedenstående skærmbillede viser, hvordan kan du få det korrekte resultat?
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Faktisk skal du bare formatere resultatet som [tt]:mm:ss.

Højreklik på resultatcellen, vælg formater celler i kontekstmenuen og i pop-up formater celler dialog, vælg Tilpasset fra blisten, og skriv [tt]:mm:ss i tekstboksen i højre sektion, klik OK.
doc beregn forskel mellem to datoer 1  doc beregn forskel mellem to datoer 1

Det summerede resultat vil blive vist korrekt.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2.23 Tilføj arbejdstid til en dato eksklusive weekend og helligdage

Her giver en lang formel for at få slutdatoen baseret på at tilføje et bestemt antal arbejdstimer til en startdato og ekskluderer weekender (lørdag og søndag) og helligdage.

I en Excel-tabel indeholder A11 startdato og klokkeslæt, og B11 indeholder arbejdstimerne, i celle E11 og E13 er arbejdsstart- og sluttidspunkterne, og celle E15 indeholder den helligdag, der vil blive ekskluderet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Brug formlen som denne:

=WORKDAY(A11,INT(B11/8)+IF(TIME(HOUR(A11),MINUTE(A11),SECOND(A11))+TIME(MOD(B11,8),MOD(MOD(B11,8),1)*60,0)> $E$13,1,0),$E$15)+IF(TIME(HOUR(A11),MINUTE(A11),SECOND(A11))+TIME(MOD(B11,8),MOD(MOD(B11,8),1)*60,0)>$E$13,$E$11 +TIME(HOUR(A11),MINUTE(A11),SECOND(A11))+TIME(MOD(B11,8),MOD(MOD(B11,8),1)*60,0)-$E$13,TIME(HOUR(A11),MINUTE(A11),SECOND(A11)) +TIME(MOD(B11,8),MOD(MOD(B11,8),1)*60,0))

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1


2.3 Tilføj eller træk dato/tid fra Kutools til Excel

Hvis du har installeret Kutools til Excel, er der kun ét værktøj – Hjælp til dato og tidr kan løse de fleste af beregningerne ved at lægge til og trække datotid fra.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

1. Klik på en celle, som du vil udskrive resultatet af, og anvend dette værktøj ved at klikke Kutools > Formelhjælper > Dato & tid hjælper.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2. i Hjælp til dato og tid dialog, tjek Tilføj mulighed eller Træk valgmulighed som du har brug for, og vælg derefter cellen eller skriv direkte den dato og klokkeslæt, du vil bruge i Argumenter input sektion, angiv derefter de år, måneder, uger, dage, timer, minutter og sekunder, som du vil tilføje eller trække fra, og klik derefter på Ok. Se skærmbillede:

Du kan forhåndsvise det beregnede resultat i Resultat sektion.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Nu er resultatet udlæst, træk autohåndtag over andre celler for at få resultaterne.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Klik Hjælp til dato og tid at vide mere om brugen af ​​denne funktion.

Klik Kutools til Excel at kende alle funktionerne i denne tilføjelse.

Klik Gebyr Download for at få 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel


2.4 Extension

2.41 Marker eller marker, hvis en dato er udløbet

Hvis der er en liste over udløbsdatoer for produkter, vil du måske kontrollere og fremhæve de datoer, der er udløbet baseret på i dag, som nedenstående skærmbillede viser.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Faktisk er Betinget formatering kan hurtigt håndtere dette job.

1. Vælg de datoer, du vil kontrollere, og klik derefter Home > Betinget formatering > Ny regel.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2. i Ny formateringsregel dialog, vælg Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres i Vælg en regeltype sektion og type =B2 ind i indtastningsfeltet (B2 er den første dato, du vil tjekke), og klik dannet at poppe op formater celler dialogboksen, og vælg derefter en anden formatering for at overskride udløbsdatoerne efter behov. Klik OK > OK.
doc beregn forskel mellem to datoer 1  doc beregn forskel mellem to datoer 1

2.42 Returner slutningen af ​​indeværende måned/første dag i næste måned/a>

Udløbsdatoerne for nogle produkter er i slutningen af ​​produktionsmåneden eller den første dag i den næste produktionsmåned, for hurtigt at angive udløbsdatoer baseret på produktionsdatoen, følg venligst denne del.

Få slutningen af ​​den aktuelle måned

EOMONTH(dato;0)

Her er en produktionsdato i celle B13, brug venligst formlen som denne:

=EOMONTH(B13,0)

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Få 1. dag i næste måned

EOMONTH(dato;0)+1

Her er en produktionsdato i celle B18, brug venligst formlen som denne:

=EOMONTH(B18,0)+1

Presse Indtast nøgle for at få resultatet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1


3. Beregn alder

I dette afsnit viser det metoderne til at løse, hvordan man beregner alder baseret på en given dato eller et serienummer.


3.1 Beregn alder baseret på dato

3.11 Beregn alder baseret på given fødselsdato

doc beregn forskel mellem to datoer 1

Få alder i decimaltal baseret på fødselsdato

ÅRFRAC(fødselsdato, I DAG())

Klik ÅRFRAC for detaljer om dens argumenter og brugen.

For eksempel, for at få aldre baseret på listen over fødselsdatoer i kolonne B2:B9, skal du bruge formlen som denne:

=YEARFRAC(B2,TODAY())

Presse Indtast tast, og træk derefter autofyldhåndtaget ned, indtil alle aldre er beregnet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Tip:

1) Du kan angive decimalpladsen, som du har brug for i formater celler dialogen.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2) Hvis du ønsker at beregne alderen på en bestemt dato baseret på en given fødselsdato, skal du ændre TODAY() til den specifikke dato med dobbelte anførselstegn, såsom =ÅRFRAC(B2,"1/1/2021")

3) Hvis du ønsker at få næste års alder baseret på fødselsdatoen, skal du blot tilføje 1 i formlen såsom =ÅRFRAC(B2,I DAG())+1.

Få alder i heltal baseret på fødselsdato

DATODIF(fødselsdato;I DAG();"y")

Klik DATEDIF for detaljer om dens argumenter og brugen.

Ved at bruge ovenstående eksempel, for at få alderen baseret på fødselsdatoerne i listen i B2:B9, skal du bruge formlen som denne:

=DATEDIF(B2,TODAY(),"y")

Presse Indtast tast, og træk derefter håndtaget til automatisk udfyldning ned, indtil alle aldre er beregnet.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Tip:

1) Hvis du ønsker at beregne alderen på en bestemt dato baseret på en given fødselsdato, skal du ændre TODAY() til den specifikke dato med dobbelte anførselstegn såsom =DATEDIF(B2,"1/1/2021","y") .

2) Hvis du ønsker at få næste års alder baseret på fødselsdatoen, skal du blot tilføje 1 i formlen såsom =DATEDIF(B2,I DAG(),"y")+1.

3.12 Beregn alder i år, måned og dages format efter given fødselsdag

Hvis du vil beregne alder ud fra en given fødselsdato, og vise resultatet som xx år, xx måneder, xx dage som nedenstående skærmbillede viser, er her en lang formel, der kan hjælpe dig.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

=DATEDIF(fødselsdato,TODAY(),"Y")&" År, "&DATEDIF(fødselsdato,TODAY(),"YM")&" Måneder, "&DATEDIF(fødselsdato,I DAG(),"MD")&" dage "

For at få alderen i år, måneder og dage baseret på fødselsdatoen i celle B12, skal du bruge formlen som denne:

=DATEDIF(B12,TODAY(),"Y")&" Years, "&DATEDIF(B12,TODAY(),"YM")&" Months, "&DATEDIF(B12,TODAY(),"MD")&" Days"

Presse Indtast tasten for at få alderen, og træk derefter autofyldhåndtaget ned til andre celler.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Tip:

Hvis du ønsker at beregne alderen på en bestemt dato baseret på en given fødselsdato, skal du ændre TODAY() til den specifikke dato med dobbelte anførselstegn, såsom = =DATEDIF(B12,"1/1/2021","Y")& " År, "&DATEDIF(B12,"1/1/2021","YM")&" Måneder, "&DATEDIF(B12,"1/1/2021","MD")&"Dage".

3.13 Beregn alder efter fødselsdato før 1/1/1900

I Excel kan datoen før 1/1/1900 ikke indtastes som datotid eller beregnes korrekt. Men hvis du vil beregne alderen på en berømt person ud fra den givne fødselsdato (før 1/11900) og dødsdato, kan kun en VBA-kode hjælpe dig.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

1. Trykke andre + F11 taster for at aktivere Microsoft Visual Basic til applikationer vindue og klik indsatte fanebladet og vælg Moduler at oprette et nyt modul.

2. Kopier og indsæt derefter nedenstående kode til det nye modul.

VBA: Beregn alder før 1/1/1900

Public Function AgeFunc(SDate As Variant, EDate As Variant) As Long
'UpdatebyExtendOffice
  Dim xSMonth As Integer
  Dim xSDay As Integer
  Dim xSYear As Integer
  Dim xEMonth As Integer
  Dim xEDay As Integer
  Dim xEYear As Integer
  Dim xAge As Integer
  If Not GetDate(SDate, xSYear, xSMonth, xSDay) Then
    AgeFunc = "Invalid Date"
    Exit Function
  End If
  If Not GetDate(EDate, xEYear, xEMonth, xEDay) Then
    AgeFunc = "Invalid Date"
    Exit Function
  End If
  xAge = xEYear - xSYear
  If xSMonth > xEMonth Then
    xAge = xAge - 1
  ElseIf xSMonth = xEMonth Then
    If xSDay > xEDay Then xAge = xAge - 1
  End If
  If xAge < 0 Then
    AgeFunc = "Invalid Date"
  Else
    AgeFunc = xAge
  End If
End Function
Private Function GetDate(ByVal DateStr As String, Y As Integer, M As Integer, D As Integer) As Boolean
  Dim I As Long
  Dim K As Long
  Y = 0
  M = 0
  D = 0
  GetDate = True
  On Error Resume Next
  I = InStr(1, DateStr, "/")
  M = CLng(Left(DateStr, I - 1))
  D = CLng(Mid(DateStr, I + 1, InStr(I + 1, DateStr, "/") - I - 1))
  Y = CLng(Right(DateStr, Len(DateStr) - InStrRev(DateStr, "/")))
  If M < 1 Or M > 12 Or D < 1 Or D > 31 Or Y < 1 Then
    GetDate = False
  End If
End Function

doc beregn forskel mellem to datoer 1

3. Gem koden, og gå tilbage til arket og vælg en celle for at placere den beregnede alder, skriv =AgeFunc(fødselsdato,dødsdato), i dette tilfælde, =AlderFunc(B22;C22), tryk på Enter-tasten for at få alderen. Og brug automatisk udfyldningshåndtag til at anvende denne formel på andre celler, hvis det er nødvendigt.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

3.2 Beregn alder efter fødsel ved at bruge Kutools til Excel

Hvis du har Kutools til Excel installeret i Excel, kan du anvende Hjælp til dato og tid værktøj til at beregne alderen.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

1. Vælg en celle, som du vil placere den beregnede alder på, og klik Kutools > Formelhjælper > Hjælper til dato og tid.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

2. i Hjælp til dato og tid dialog,

 • 1) Kontroller Alder mulighed;
 • 2) Vælg fødselsdatocellen eller indtast fødselsdatoen direkte eller klik på kalenderikonet for at vælge fødselsdatoen;
 • 3) Vælg I dag mulighed, hvis du vil beregne den aktuelle alder, skal du vælge Angivet dato mulighed og indtast datoen, hvis du ønsker at beregne alderen i fortiden eller fremtiden;
 • 4) Angiv outputtypen fra rullelisten;
 • 5) Se et eksempel på outputresultatet. Klik Ok.

doc beregn forskel mellem to datoer 1

Klik Hjælp til dato og tid at vide mere om brugen af ​​denne funktion.

Klik Kutools til Excel at kende alle funktionerne i denne tilføjelse.

Klik Gratis download for at få 30-dages gratis prøveversion af Kutools til Excel


3.3 Beregn alder eller få fødselsdato baseret på et serienummer

doc beregn forskel mellem to datoer 1

3.31 Få fødselsdag fra ID-nummer

Hvis der er en liste over ID-numre, som bruger de første 6 cifre til at registrere fødselsdatoen, såsom 920315330 betyder, at fødselsdatoen er 03, hvordan kan du så hurtigt få fødselsdatoen ind i en anden kolonne?

Lad os nu tage listen over ID-numre, der starter i celle C2 som et eksempel, og bruge formlen som denne:

=MID(C2,5,2)&"/"&MID(C2,3,2)&"/"&MID(C2,1,2)

Presse Indtast nøgle. Træk derefter autofyldhåndtaget ned for at få andre resultater.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Bemærk:

I formlen kan du ændre referencen til dit behov. For eksempel, hvis ID-nummeret vist som 13219920420392, fødselsdagen er 04/20/1992, kan du ændre formlen til =MID(C2,8,2)&"/"&MID(C2,10,2)&"/ "&MID(C2,4,4) for at få det korrekte resultat.

3.32 Beregn alder ud fra ID-nummer

Hvis der er en liste over ID-numre, som bruger de første 6 cifre til at registrere fødselsdatoen, såsom 920315330 betyder, at fødselsdatoen er 03/15/1992, hvordan kan du så hurtigt beregne alderen baseret på hvert ID-nummer i Excel?

Lad os nu tage listen over ID-numre, der starter i celle C2 som et eksempel, og bruge formlen som denne:

=DATEDIF(DATE(IF(LEFT(C2,2)>TEXT(TODAY(),"YY"),"19"&LEFT(C2,2),"20"&LEFT(C2,2)),MID(C2,3,2),MID(C2,5,2)),TODAY(),"y")

Presse Indtast nøgle. Træk derefter autofyldhåndtaget ned for at få andre resultater.
doc beregn forskel mellem to datoer 1

Bemærk:

I denne formel, hvis året er mindre end det aktuelle år, vil året blive betragtet som startende med 20, såsom 200203943 vil blive betragtet som året 2020; hvis året er større end det aktuelle år, vil året blive betragtet som startende med 19, f.eks. 920420392 vil blive betragtet som året 1992.


Flere Excel-tutorials:

Kombiner flere arbejdsbøger/arbejdsark til én
Denne tutorial viser næsten alle kombinationsscenarier, du kan komme ud for, og giver dig relative professionelle løsninger.

Opdel tekst-, tal- og datoceller (adskilles i flere kolonner)
Denne vejledning er opdelt i tre dele: opdelte tekstceller, opdelte talceller og opdelte datoceller. Hver del giver forskellige eksempler for at hjælpe dig med at vide, hvordan du skal håndtere opdelingsjobbet, når du støder på det samme problem.

Kombiner indholdet af flere celler uden at miste data i Excel
Denne vejledning indsnævrer udtrækningen til en specifik position i en celle og samler forskellige metoder til at hjælpe med at udtrække tekst eller tal fra en celle efter specifik position i Excel.

Sammenlign to kolonner for match og forskelle i Excel
Her dækker denne artikel de fleste mulige scenarier af de to sammenlignende kolonner, du måske møder, og håber, at det kan hjælpe dig.


 • Super formel bar (let redigere flere linjer med tekst og formel); Læsning Layout (let at læse og redigere et stort antal celler); Indsæt til filtreret rækkevidde...
 • Flet celler / rækker / kolonner og opbevaring af data; Split celler indhold; Kombiner duplikatrækker og sum / gennemsnit... Forhindre duplikerede celler; Sammenlign områder...
 • Vælg Duplicate eller Unique Rækker; Vælg tomme rækker (alle celler er tomme); Super Find og Fuzzy Find i mange arbejdsbøger; Tilfældig valg ...
 • Præcis kopi Flere celler uden at ændre formelreference; Auto Opret referencer til flere ark; Indsæt kugler, Afkrydsningsfelter og mere ...
 • Foretrukne og hurtigt indsætte formler, Områder, diagrammer og billeder; Krypter celler med adgangskode Opret postliste og send e-mails ...
 • Uddrag tekst, Tilføj tekst, Fjern efter position, Fjern mellemrum; Opret og udskriv personsøgningssubtotaler; Konverter mellem celler indhold og kommentarer...
 • Superfilter (gem og anvend filterskemaer på andre ark); Avanceret sortering efter måned / uge / dag, hyppighed og mere; Specielt filter af fed, kursiv ...
 • Kombiner arbejdsbøger og arbejdsark; Fletabeller baseret på nøglekolonner; Opdel data i flere ark; Batch Konverter xls, xlsx og PDF...
 • Pivottabelgruppering efter ugenummer, ugedag og mere ... Vis ulåste, låste celler ved forskellige farver; Fremhæv celler, der har formel / navn...
kte-fane 201905
 • Aktiver redigering og læsning af faner i Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio og Project.
 • Åbn og opret flere dokumenter i nye faner i det samme vindue snarere end i nye vinduer.
 • Øger din produktivitet med 50 % og reducerer hundredvis af museklik for dig hver dag!
officetab bund
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations