Gå til hovedindhold

Datatabel i Excel: Opret en-variable og to-variable datatabeller

Når du har en kompleks formel afhængig af flere variabler og ønsker at forstå, hvordan ændring af disse input påvirker resultaterne effektivt, er en What-If-analysedatatabel i Excel et kraftfuldt værktøj. Det giver dig mulighed for at se alle mulige resultater med et hurtigt blik. Her er en trin-for-trin guide til, hvordan du opretter en datatabel i Excel. Derudover vil vi diskutere nogle nøglepunkter for effektiv brug af datatabeller og demonstrere andre operationer såsom sletning, redigering og genberegning af datatabeller.

doc protect excel adgangskode 1

Hvad er datatabel i Excel?

Opret datatabel med én variabel

Opret datatabel med to variable

Nøglepunkter ved hjælp af datatabellerne

Andre operationer til brug af datatabeller


Hvad er datatabel i Excel?

I Excel er en datatabel et af What-If-analyseværktøjerne, der giver dig mulighed for at eksperimentere med forskellige inputværdier for formler og observere ændringerne i formlens output. Dette værktøj er utrolig nyttigt til at udforske forskellige scenarier og udføre følsomhedsanalyser, især når en formel er afhængig af flere variabler.

Bemærk: En datatabel er forskellig fra en almindelig Excel-tabel.
 • Datatabel giver dig mulighed for at teste forskellige inputværdier i formler og se, hvordan ændringer i disse værdier påvirker udgangene. Det er især nyttigt til følsomhedsanalyse, scenarieplanlægning og finansiel modellering.
 • Excel tabel bruges til at administrere og analysere relaterede data. Det er en struktureret række af data, hvor du nemt kan sortere, filtrere og udføre andre operationer. Datatabeller handler mere om at udforske forskellige resultater baseret på forskellige input, mens Excel-tabeller handler om effektiv styring og analyse af datasæt.

Der er to typer datatabeller i Excel:

En-variabel datatabel: Dette giver dig mulighed for at analysere, hvordan forskellige værdier af en variabel vil påvirke en formel. Du kan opsætte en datatabel med én variabel i enten et rækkeorienteret eller kolonneorienteret format, afhængigt af om du vil variere dit input på tværs af en række eller ned i en kolonne.

Datatabel med to variable: Denne type giver dig mulighed for at se virkningen af ​​at ændre to forskellige variabler på en formels resultat. I en datatabel med to variabler varierer du værdierne langs både en række og en kolonne.


Opret datatabel med én variabel

Oprettelse af en datatabel med én variabel i Excel er en værdifuld færdighed til at analysere, hvordan ændringer i et enkelt input kan påvirke forskellige resultater. Dette afsnit vil guide dig gennem processen med at oprette kolonneorienterede, rækkeorienterede og datatabeller med flere formel en-variabler.

Kolonneorienteret datatabel

En kolonneorienteret datatabel er nyttig, når du vil teste, hvordan forskellige værdier af en enkelt variabel påvirker en formels output, med variabelværdierne anført nede i en kolonne. Lad os overveje et simpelt økonomisk eksempel:

Antag, at du overvejer et lån på $50,000, som du planlægger at tilbagebetale over en periode på 3 år (svarende til 36 måneder). For at vurdere, hvilken månedlig betaling der ville være overkommelig baseret på din løn, er du interesseret i at undersøge, hvordan forskellige rentesatser vil påvirke det beløb, du skal betale hver måned.
doc data tabel 4 1

Trin 1: Opsæt basisformlen

For at beregne betalingen vil jeg her sætte renten til 5%. Indtast PMT-formlen i en celle B4, den beregner den månedlige betaling baseret på rentesatsen, antallet af perioder og lånebeløbet. Se skærmbillede:

= -PMT($B$1/12, $B$2*12, $B$3)

Trin 2: Angiv rentesatserne i en kolonne

I en kolonne skal du angive de forskellige rentesatser, du vil teste. For eksempel, liste værdier fra 4 % til 11 % i trin på 1 % i en kolonne, og lad mindst én tom kolonne til højre for resultaterne. Se skærmbillede:

Trin 3: Opret datatabellen

 1. Indtast denne formel i cellen E2: = B4.
  Bemærk: B4 er den celle, hvor din hovedformel er placeret, er dette formlen, hvis resultater du vil se ændre sig, når du varierer renten.
 2. Vælg det interval, der inkluderer din formel, liste over rentesatser og tilstødende celler for resultaterne (vælg f.eks. D2 til E10). Se skærmbillede:
 3. Gå til båndet, klik på data fanebladet, og klik derefter på Hvad-hvis-analyse > datatabel, se skærmbillede:
 4. I datatabel dialogboksen, klik i Kolonne input celle boksen (da vi bruger en kolonne til inputværdier), og vælg den variable celle, der henvises til i din formel. I dette eksempel vælger vi B1, der indeholder renten. Klik endelig OK knap, se skærmbillede:
 5. Excel vil automatisk udfylde de tomme celler, der støder op til hver af dine variable værdier (forskellige renter) med de tilsvarende resultater. Se skærmbillede:
 6. Anvend det ønskede talformat på resultaterne (valuta) efter dit behov. Nu er den kolonneorienterede datatabel oprettet med succes, og du kan hurtigt gennemse resultaterne for at vurdere, hvilke månedlige betalingsbeløb der ville være overkommelige for dig, når renten ændres. Se skærmbillede:

Rækkeorienteret datatabel

Oprettelse af en rækkeorienteret datatabel i Excel involverer at arrangere dine data, så variabelværdierne vises på tværs af en række i stedet for ned i en kolonne. Med ovenstående eksempel som reference, lad os fortsætte med trinene for at fuldføre oprettelsen af ​​rækkeorienterede datatabel i Excel.

Trin 1: List rentesatserne i en række

Placer de variable værdier (renter) i en række, og sørg for, at der er mindst én tom kolonne til venstre for formlen og én tom række nedenfor for resultaterne, se skærmbillede:

Trin 2: Opret datatabellen

 1. Indtast denne formel i cellen A9: = B4.
 2. Vælg det interval, der inkluderer din formel, liste over rentesatser og tilstødende celler for resultaterne (vælg f.eks. A8 til I9). Klik derefter data > Hvad-hvis-analyse > datatabel.
 3. I datatabel dialogboksen, klik i Rækkeinputcelle boksen (da vi bruger en række til inputværdier), og vælg den variable celle, der henvises til i din formel. I dette eksempel vælger vi B1, der indeholder renten. Klik endelig OK knap, se skærmbillede:
 4. Anvend det ønskede talformat på resultaterne (valuta) efter dit behov. Nu er den rækkeorienterede datatabel oprettet, se skærmbillede:

Flere formler til en-variabel datatabel

Oprettelse af en datatabel med én variabel med flere formler i Excel giver dig mulighed for at se, hvordan ændring af et enkelt input påvirker flere forskellige formler på én gang. Hvad hvis du i ovenstående eksempel vil se renteændringen på både afdrag og samlede renter? Sådan konfigurerer du det:

Trin 1: Tilføj en ny formel for at beregne den samlede rente

Indtast følgende formel i celle B5 for at beregne den samlede rente:

=B4*B2*12-B3

Trin 2: Arranger datatabellens kildedata

I en kolonne skal du angive de forskellige rentesatser, du vil teste, og efterlade mindst to tomme kolonner til højre for resultaterne. Se skærmbillede:

Trin 3: Opret datatabellen:

 1. Indtast denne formel i celle E2: = B4 at oprette en reference til tilbagebetalingsberegningen i de originale data.
 2. Indtast denne formel i celle F2: = B5 at oprette en reference til den samlede interesse for de originale data.
 3. Vælg det interval, der inkluderer dine formler, liste over rentesatser og tilstødende celler for resultatet (vælg f.eks. D2 til F10). Klik derefter data > Hvad-hvis-analyse > datatabel.
 4. I datatabel dialogboksen, klik i Kolonneinputcelle boksen (da vi bruger en kolonne til inputværdier), og vælg den variable celle, der henvises til i din formel. I dette eksempel vælger vi B1, der indeholder renten. Klik endelig OK knap, se skærmbillede:
 5. Anvend det ønskede talformat på resultaterne (valuta) efter dit behov. Og du kan se resultaterne for hver formel baseret på de varierende variabelværdier.

Opret datatabel med to variable

En datatabel med to variable i Excel viser indvirkningen af ​​forskellige kombinationer af to sæt variable værdier på en formels udfald, og demonstrerer, hvordan ændringer i to input af en formel samtidigt påvirker dens resultat.

Her har jeg tegnet en simpel skitse for at hjælpe dig med bedre at forstå udseendet og strukturen af ​​en datatabel med to variable.

Med udgangspunkt i eksemplet for at oprette datatabel med én variabel, lad os nu fortsætte med at lære, hvordan man opretter en datatabel med to variable i Excel.

I nedenstående datasæt har vi renten, lånetiden og lånebeløbet og har beregnet den månedlige ydelse ved at bruge denne formel: =-PMT($B$1/12, $B$2*12, $B$3) såvel. Her vil vi fokusere på to nøglevariable fra vores data: rente og lånebeløb, for at observere, hvordan ændringer i begge disse faktorer samtidig påvirker tilbagebetalingsbeløbene.

Trin 1: Opsæt de to skiftende variable

 1. I en kolonne skal du angive de forskellige rentesatser, du vil teste. se skærmbillede:
 2. Indtast i en række de forskellige lånebeløbsværdier lige over kolonneværdierne (startende fra en celle til højre for formelcellen), se skærmbillede:

Trin 2: Opret datatabellen

 1. Placer din formel i skæringspunktet mellem rækken og kolonnen, hvor du har angivet variabelværdierne. I dette tilfælde vil jeg indtaste denne formel: = B4 ind i celle E2. Se skærmbillede:
 2. Vælg det interval, der inkluderer dine lånebeløb, renter, formelcellen og de celler, hvor resultaterne vil blive vist.
 3. Klik derefter på data > Hvad-hvis-analyse > datatabel. I dialogboksen Datatabel:
  • I Rækkeinputcelle boksen skal du vælge cellereferencen til inputcellen for variabelværdierne i rækken (i dette eksempel indeholder B3 lånebeløbet).
  • I Kolonne input cell boks skal du vælge cellereferencen til inputcellen for de variable værdier i kolonnen (B1 indeholder renten).
  • Klik derefter på OK Knap.
 4. Nu vil Excel udfylde datatabellen med resultaterne for hver kombination af lånebeløb og rente. Det giver et direkte overblik over, hvordan forskellige kombinationer af lånebeløb og renter påvirker den månedlige betaling, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj til økonomisk planlægning og analyse.
 5. Til sidst skal du anvende det ønskede talformat på resultaterne (valuta) til dit behov.

Nøglepunkter ved hjælp af datatabellerne

 • Den nyoprettede datatabel skal være i samme regneark som de originale data.
 • Outputtet af datatabellen afhænger af formelcellen i kildedatasættet, og enhver ændring af denne formelcelle vil automatisk opdatere outputtet.
 • Når værdier først er blevet beregnet ved hjælp af datatabellen, kan de ikke fortrydes med Ctrl + Z. Du kan dog manuelt vælge alle værdierne og slette dem.
 • Datatabellen genererer matrixformler, så individuelle celler i tabellen kan ikke ændres eller slettes.

Andre operationer til brug af datatabeller

Når du har oprettet en datatabel, kan du kræve yderligere handlinger for at administrere den effektivt, herunder sletning af datatabellen, ændring af dens resultater og udførelse af manuelle genberegninger.

Slet en datatabel

Da datatabelresultaterne beregnes med en matrixformel, kan du ikke slette en individuel værdi fra datatabellen. Du kan dog kun slette hele datatabellen.

Vælg alle datatabelcellerne eller kun cellerne med resultaterne, og tryk derefter på Slette tasten på tastaturet.

Rediger datatabelresultat

Det er faktisk ikke muligt at redigere individuelle celler i en datatabel direkte, da de indeholder matrixformler, som Excel genererer automatisk.

For at foretage ændringer skal du typisk slette den eksisterende datatabel og derefter oprette en ny med de ønskede ændringer. Dette involverer justering af din basisformel eller inputværdierne og derefter opsætning af datatabellen igen for at afspejle disse ændringer.

Genberegn datatabel manuelt

Normalt genberegner Excel alle formlerne i alle åbne projektmapper, hver gang der foretages en ændring. Hvis en stor datatabel, der indeholder adskillige variabelværdier og komplekse formler, får din Excel-projektmappe til at blive langsommere.

For at undgå at Excel automatisk udfører beregninger for alle datatabeller, hver gang der foretages en ændring i projektmappen, kan du skifte beregningstilstanden fra Automatisk til Manuel. Gør venligst som følger:

Gå til formler fanebladet, og klik derefter på Beregningsindstillinger > Automatisk Bortset fra datatabeller, se skærmbillede:

Når du har ændret denne indstilling, når du genberegner hele din projektmappe, opdaterer Excel ikke længere automatisk beregningerne i dine datatabeller.

Hvis du skal opdatere din datatabel manuelt, skal du blot vælge de celler, hvor resultaterne (celler, der indeholder TABLE()-formlerne) vises, og derefter trykke på F9 nøgle.


Ved at følge de trin, der er skitseret i denne vejledning og holde de vigtigste punkter i tankerne, kan du effektivt bruge datatabeller til dine dataanalysebehov. Hvis du er interesseret i at udforske flere Excel-tip og tricks, tilbyder vores hjemmeside tusindvis af selvstudier, klik venligst her for at få adgang til dem. Tak fordi du læste med, og vi ser frem til at give dig mere nyttig information i fremtiden!

Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations