Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Log på  \/ 
x
or
x
Tilmeld  \/ 
x

or

Eksempler på Excel-formler | ExtendOffice

Tælle
Tæl celler svarende til TÆL.HVISSUMPRODUCTEKSAKT
Tæl celler, der ikke er lig med TÆL.HVIS
Tæl celler svarende til enten x eller y TÆL.HVISSUMPRODUCTSUM
Tæl celler svarende til både x og y TÆL.HVISER
Tæl celler større end eller mindre end TÆL.HVIS
Tæl antal celler mellem to værdier / datoer TÆL.HVISER
Tæl antal celler ikke mellem to givne tal TÆL.HVISSUMPRODUCT
Tæl antal celler er lig med en af ​​mange værdier TÆL.HVISSUMPRODUCT
Tæl antal celler, der ikke er lig med mange værdier TÆL.HVISCOUNTASUMPRODUCT ISNAMATCH
Tæl antal celler, der ikke er lig med x eller y TÆL.HVISERSUMPRODUCT
Tæl tomme eller ikke -tomme celler COUNTBLANKTÆL.HVIS
Tæl celler, der begynder/slutter med specifik tekst TÆL.HVIS
Tæl celler, der indeholder enten x eller y SUMPRODUCTISNUMBERFIND
Tæl celler, der indeholder specifik tekst med store og små bogstaver SUMPRODUCTISNUMBERFIND
Tæl hvor mange celler der indeholder fejl SUMPRODUCTISNUMBERSUM
Antallet af celler indeholder numeriske eller ikke-numeriske værdier SUMPRODUCTISNUMBERIKKECOUNT
Tæl antal celler, der indeholder ulige eller lige tal SUMPRODUCTMOD
Tæl antal celler, der indeholder positive eller negative værdier TÆL.HVIS
Tæl antal celler, der indeholder et bestemt antal tegn TÆL.HVISSUMPRODUCTLENN
Tæl antal celler, der indeholder specifik tekst TÆL.HVISSUMPRODUCTFINDISNUMBER
Tæl antallet af tekstceller TÆL.HVISTÆL.HVISER
Tæl celler, der ikke indeholder fejl FEJLSUMPRODUCTSUM
Tæl celler, der ikke indeholder specifik tekst TÆL.HVISTÆL.HVISER
Tæl antal celler, der ikke indeholder mange værdier SUMMMULTISNUMBERTRANSPOSERÆKKE
Tæl antal datoer efter ugedag SUMSUMPRODUCTUgedag
Tæl flere kriterier med IKKE logik SUMPRODUCTMATCH
Tæl tal, der begynder med et bestemt tal SUMPRODUCTVENSTRE
Tæl forekomster af særlig tekst i hele Excel -projektmappen SUMPRODUCTTÆL.HVISINDIREKTE
Tæl eller sum kun hele tal SUMPRODUCT MOD
Tæl tal, hvor det niende ciffer er lig med X SUMPRODUCT MID
Tæl celler, der matcher to eller flere kriterier TÆL.HVISER
Tæl kampe mellem to kolonner SUMPRODUCT
Tæl antal datoer efter år, måned SUMPRODUCTÅRMÅNED
Tæl rækker, hvis de opfylder interne kriterier SUMPRODUCT
Tæl rækker, hvis de opfylder flere kriterier SUMPRODUCT
Tæl alle kampe / dubletter mellem to kolonner SUMPRODUCTTÆL.HVISCOUNTMATCHISNUMBER
Antal antal rækker, der indeholder specifikke værdier SUMMMULTTRANSPOSEKOLONNE
Tæl antal rækker med flere eller kriterier SUMPRODUCT
Tæl unikke numeriske værdier baseret på kriterier SUMFREKVENSRÆKKERENESTÅENDEFILTER
Tæl unikke numeriske værdier eller datoer i en kolonne SUMFREKVENSISNUMBERENESTÅENDETÆL.HVISCOUNT
Tæl antal synlige rækker i en filtreret liste SUBTOTAL
Tæl unikke værdier i et område SUMPRODUCTFREKVENSMATCHRÆKKETÆL.HVIS
Tæl unikke værdier med kriterier SUMFREKVENSMATCHRÆKKEIF
Tæl synlige rækker med kriterier SUMPRODUCTSUBTOTALRÆKKEMIN
Brug COUNTIF på et ikke-sammenhængende område SUMTÆL.HVISINDIREKTE
Finansiel
Beregn rentebetalinger pr. Periode eller samlet IPMTCUMIPMT
Opslag
Omtrentlig match med INDEX og MATCH INDEXMATCH
Præcis match med INDEX og MATCH INDEXMATCH
Opslag nærmeste matchværdi med flere kriterier IFINDEXMATCH
Opslag med flere kriterier med INDEX og MATCH INDEXMATCH
Kuffertfølsom opslag INDEXMATCHLOPSLAGEKSAKT
Venstre opslag med INDEX og MATCH INDEXMATCH
Opslagsværdier fra et andet regneark eller en anden projektmappe LOPSLAG
Vlookup med dymanisk arknavn LOPSLAGINDIREKTE
Find den længste eller korteste tekststreng i en kolonne eller række INDEXMATCHLEN
Forsendelsesomkostningsberegner LOPSLAG
Dynamisk regneark eller projektmappehenvisning INDIREKTE
Math
Konverter binær værdi til decimal- eller oktal- eller hexaværdi BIN2DECDECIMALBIN2OCTBIN2HEX
Konverter hexadecimal værdi til decimal eller binær eller oktal værdi HEX2DECDECIMALHEX2OCTHEX2BIN
Konverter oktal værdi til decimal eller binær eller hexadecimal værdi OKT2DECDECIMALOKT2HEXOKT2BIN
Konverter decimalværdi til binær eller oktal eller hexadecimal værdi DEC2DECDEC2OCTDEC2HEX
Konverter decimaltal til IP-adresse MID
Konverter decimal til heltal i Excel ROUND RUND.NED ROUNDUP
Dato og tid
Tilføj arbejdsdage til dato ARBEJDSDAGWORKDAT.INTL
Tilføj timer til tid TIME MOD
Tilføj minutter til tid TIME MOD
Tilføj timer minutter sekunder til tid TIME
Tilføj måneder til dato  
Tilføj år til dato INFORMATIONÅRMÅNEDDAG
Tildel point baseret på sen tid IFVÆRDI
Tilføj eller træk dage til dato
Beregn dage timer minutter sekunder mellem to datoer TEKST
Beregn de resterende dage fra i dag MAXI DAG
Beregn resterende dage mellem datoer
Beregn de resterende dage i måneden MÅNEDE
Beregn de resterende dage i året
Beregn forskellen mellem to datoer DATEDIF
Beregn forskellen mellem to gange IF
Beregn udløbsdatoen MÅNEDEEDATE
Beregn timer minutter sekunder mellem til tider HOUR  MINUT ANDEN
Beregn netværkstid MOD
Beregn pensioneringsdato EDATE
Beregn overlappende dage MAXMIN
Beregn overarbejde  
Beregn år måneder dage mellem to datoer DATEDIF
Kontroller, om datoer er arbejdsdag ARBEJDSDAG   ARBEJDSDAG.INTL
Kontroller, om to datoer er i samme års måned MÅNED  ÅR
Konverter dato til Julian TEKST  ÅR  INFORMATION
Konverter dato til måned år dag TEKST
Konverter dato til tekst TEKST
Konverter datetime-streng til datetime VENSTRE  MID
Konverter decimaltimer til tid  
Konverter decimal minutter til tid  
Konverter nummer til dato TEKST  VENSTRE  MID  HØJRE  INFORMATION
Konverter tid til en anden tidszone MOD
Konverter tid til decimaltimer  
Konverter tid til decimal minutter  
Konverter tid til decimal sekunder  
Konverter tid til penge  
Konverter tid til Unix INFORMATION
Konverter tidsstempel til tid MID  TIME
Konverter tekst til tid DATOværdi  VÆRDI  
Tæl dage i måneden MÅNEDE  DAG
Tæl dage indtil udløbsdatoen I DAG
Tæl ugedag mellem to datoer INDIRECR  RÆKKE  Ugedag  SUMPRODUCT
Tæl ugedag i et datointerval Ugedag  SUMPRODUCT
Tæl dage fra i dag I DAG  IF  ISBLANK  Akryl
Tæl dage mellem to datoer DATEDIF
Tæl dyas tilbage i det aktuelle månedår MÅNEDE  ÅR  INFORMATION
Tæl helligdage mellem to datoer SUMPRODUCT
Tæl måneder mellem to datoer DATEDIF   ÅRFRAC
Tæl antallet af opkald i et tidsinterval TÆL.HVISER
Tæl gange i et interval TÆL.HVISER
Tæl kun arbejdsdagen NETVÆRKSDAGER  NETVÆRKDAGER.INTL
Opret datointerval fra to datoer TEKST
Opret dynamisk datoliste RÆKKER
Opret ugentligt datointerval RÆKKER  TEKST
Brugerdefineret format hverdagsnavn Ugedag  VÆLGE
Vis aktuel dato eller tid I DAG   NU
Uddrag kun tid fra datetid i Excel TIMEMOD
Uddrag kun dato fra datetid i Excel INTTRUNC INFORMATION
Find den ældste eller seneste dato for hver gruppe IF MAX MIN
Få dagnavn fra den givne dato TEKST  Ugedag  VÆLGE
Få dato fra dag måned år INFORMATION
Få regnskabskvartal fra dato MÅNED   VÆLGE
Få regnskabsår fra dato MÅNED   ÅR
Få den første eller sidste dag i måneden efter den givne dato DAG  EOMONTH
Få navnet på den første dag i måneden efter måned  
Få den første eller sidste dag i forrige måned MÅNEDE
Få den seneste ugedag MOD
Få ugenummer fra dato i Excel UGENUM
Få arbejdstid mellem to datoer i Excel NETVÆRKSDAGER NETVÆRKDAGER.INTL
Få eller beregne alder fra fødselsdatoen i Excel ÅRFRAC DATEDIF
tekst
Forkort ord eller navne TEKSTJOIN ISNUMBER RÆKKE INDIREKTE LEN MATCH MID TRIMME VENSTRE ERSTATNING FIND ØVERST
Tilføj områdekode eller landekode til telefonnummeret CONCATENATE
Tilføj tegn før hvert ord ERSTATNING
Tilføj komma efter første ord UDSKIFT FIND
Tilføj komma mellem navne FINDUDSKIFT TRIMME ERSTATNING
Føj bindestreger til telefonnummeret UDSKIFT
Føj bindestreger til SSN i ​​en celle VENSTRE MID HØJRE ERSTATNING
Tilføj førende nuller for at rette tekstlængde TEKST
Tilføj tekst i midten VENSTRE MID UDSKIFT
Tilføj mellemrum efter komma TRIMME ERSTATNING
Tilføj mellemrum mellem nummer og tekst TRIMMEUDSKIFT MIN FIND MAX FEJL RÆKKE INDIREKTE LEN
Brug det første bogstav i tekststrengen eller hvert ord med store bogstaver ØVERSTLEN FIND NEDERSTE UDSKIFT VENSTRE MID
Kontroller, om en celle indeholder en bestemt tekst ISNUMBER SØG FIND
Kontroller, om cellen indeholder alle de mange ting SUMPRODUCT ISNUMBER SØG COUNTA
Kontroller, om cellen indeholder en af ​​mange ting SUMPRODUCT ISNUMBER SØG
Kontroller, om en celle indeholder en af ​​flere værdier, men ekskluder andre værdier SUMPRODUCT ISNUMBER SØG
Kontroller, om cellen indeholder nogle tekster, men ikke indeholder andre COUNT SØG AND
Konverter bogstav til nummer KOLONNE INDIREKTE
Kontroller, om cellen indeholder nummer COUNT FIND
Kombiner celler med linjeskift CONCATENATE
Kombiner dato og tid i en celle i Excel TEKST
Kombiner tekst og dato i samme celle i Excel TEKST CONCATENATE
Tæl komma-adskilte værdier i en celle LEN ERSTATNING TRIMME
Tæl specifikt tegn i cellen LEN ERSTATNING
Tæl specifik karakter i en række celler SUMPRODUCT LEN ERSTATNING
Tæl specifikke ord i cellen LEN ERSTATNING
Tæl specifikke ord i en række celler SUMPRODUCT LEN ERSTATNING
Tæl antallet af tegn i en celle LEN
Tæl antal tegn i en række celler SUMPRODUCT LEN
Tæl antallet af ord i en celle LEN TRIMME ERSTATNING
Tæl antallet af ord i en række celler SUMPRODUCT LEN TRIMME ERSTATNING
Brug dobbelt anførselstegn i formler CHAR
Kontroller, om cellen er lig med en værdi på listen SUMPRODUCT
Rens og omformater telefonnumre ERSTATNING
Kombiner celler med kommaer TRIMME ERSTATNING CONCATENATE
Kombiner start- og efternavn VENSTRE CONCATENATE
Sammenlign to eller flere tekststrenge EKSAKT IF TÆL.HVIS
Sammenkæd celler, men ignorér blanke TEKSTJOIN
Konverter tal til tekst i Excel TEKST FIXED
Konverter tekst til nummer i Excel VÆRDI HØJRE VENSTRE MID
Tæl nøgleord celle indeholder baseret på en liste SUMPRODUCT ISNUMBER SØG
Tæl linjer, der er adskilt af linjeskift i en celle eller et interval LEN ERSTATNING
Vis specifik tekst baseret på værdi i Excel REPT IF
Uddrag alle ord, men først eller sidste fra en celle HØJRE LEN FIND VENSTRE ERSTATNING
Uddrag kun store bogstaver ERSTATNING
Uddrag udvidelse fra filnavn HØJRE LEN FIND SØG UDSKIFT
Uddrag filnavn fra en sti i Excel MID FIND ERSTATNING LEN FEJL
Uddrag første linje af celle SØG VENSTRE
Uddrag for- og efternavn fra e-mail FIND VENSTRE LEN HØJRE
Uddrag mappens navn fra stien FIND UDSKIFTER LEN HØJRE
Uddrag fra højre indtil et tegn SØG HØJRE ERSTATNING LEN FEJL
Uddrag initialer fra navne MID IF FIND VENSTRE
Uddrag flere linjer fra en celle TRIMME MID REPT LEN ERSTATNING
Uddrag sidste tekstlinje fra en celle med flere linjer ERSTATNING REPT HØJRE TRIMME
Uddrag det niende ord fra tekststrengen i Excel ERSTATNING REPT MID TRIMME LEN
Uddrag sti fra fuld sti FIND UDSKIFTER LEN VENSTRE
Uddrag substring fra tekststreng i Excel MID VENSTRE HØJRE SØG
Uddrag de sidste to ord fra en celle MID FIND ERSTATNING LEN
Uddrag tekst mellem parenteser fra tekststreng MID SØG
Uddrag ord, der begynder med et bestemt tegn i Excel MID TRIMME VENSTRE FIND REPT LEN ERSTATNING
Uddrag ord, der indeholder specifik tekst i Excel MID TRIMME FIND REPT MAX ERSTATNING
Uddrag for- og efternavn fra det fulde navn VENSTRE HØJRE FIND LEN
Uddrag første mellem- og efternavne fra det fulde navn i Excel VENSTRE HØJRE FIND LEN MID SØG ERSTATNING
Uddrag tekst før eller efter andet mellemrum eller komma VENSTRE MID FIND ERSTATNING TRIMME
Uddrag tekst efter sidste forekomst af et bestemt tegn HØJRE SØG LEN ERSTATNING TRIMME REPT
Uddrag tekst mellem første og andet komma fra tekststrenge MID SØG FIND ERSTATNING
Find og erstat flere værdier i Excel ERSTATNING INDEX
Find den niende forekomst af tegn i en celle ERSTATNING FIND
Find den mest hyppige tekst i et interval MODE INDEX MATCH
Find den hyppigste tekst med kriterier MODE INDEX IF MATCH
Find position for den n'te forekomst FIND ERSTATNING
Vend eller vend for- og efternavne i Excel-listen MID SØG LEN
Få eller uddrag det første ord fra tekststrengen i Excel FIND VENSTRE
Få eller udpak det sidste ord fra tekststreng i Excel TRIMME HØJRE REPT
Hvis cellen indeholder tekst, vises den i Excel IF ISNUMBER SØG
Lav tekst med samme længde REPT LEN
Lav bogstav med små bogstaver VENSTRE NEDERSTE UDSKIFT
Flyt eller kombiner flere celleindhold i en celle CONCATENATE TRANSPOSE TEKSTJOIN
Normaliser tekst TRIMME ERSTATNING NEDERSTE
Fjern udvidelsen fra filnavnet FIND VENSTRE
Fjern de første n tegn LEN HØJRE
Fjern første eller sidste ord fra en streng HØJRE LEN FIND VENSTRE TRIMME ERSTATNING
Fjern fra højre for teksten LEN VENSTRE
Excel fjerner sidste eller efterfølgende komma i en celle IF HØJRE VENSTRE LEN
Fjern forreste og halehul CLEAN TRIMME ERSTATNING
Fjern linjeskift fra celler i Excel CLEAN TRIMME ERSTATNING
Fjern midterste initial fra det fulde navn i Excel VENSTRE HØJRE FIND TRIMME ERSTATNING REPT
Fjern præfikset eller suffikset fra strengen HØJRE LEN VENSTRE
Fjern tekst fra cellen ved at matche indholdet ERSTATNING
Fjern tekst fra en celle baseret på en bestemt position UDSKIFT ERSTATNING
Fjern tekst baseret på variabel placering i Excel UDSKIFT FIND
Fjern uønskede tegn fra cellen i Excel ERSTATNING
Fjern tekst før eller efter første eller sidste specifikke tegn fra tekststrenge HØJRE VENSTRE FIND SØG LEN ERSTATNING
Fjern tekst efter eller før det andet eller niende mellemrum fra tekststrengene HØJRE VENSTRE FINDLEN ERSTATNING
Fjern tekst inden for parenteser eller parenteser fra tekststrengene FIND MID LEN ERSTATNING
Erstat et bestemt tegn i en celle med et andet ERSTATNING
Vend tekststrengen i en celle i Excel TEKSTJOIN MID
Opdel dimensioner i individuel længde, højde og bredde VENSTRE MID HØJRE FIND LEN ERSTATNING
Opdel dimensioner i to dele i Excel VENSTRE HØJRE FIND LEN ERSTATNING
Adskil numre fra måleenheder MAX ISNUMBER VÆRDI MID VENSTRE TRIMME HØJRE
Separat oktetter af IP-adresse i Excel VENSTRE MID LEN FIND
Separer e-mail-adresser til brugernavne og domæner VENSTRE HØJRE LEN FIND
Opdelte dollars og cent FIND HØJRE LEN
Del en celle efter første mellemrum i Excel VENSTRE FIND HØJRE LEN
Opdel nummer i individuelle cifre MID KOLONNE
Opdel sætning i ord SØG MID RÆKKE KOLONNE IF
Opdel tekst og tal MID   FIND  VENSTRE HØJRE LEN
Opdel tekststreng ved specifikt tegn i en celle i Excel MID   FIND  VENSTRE HØJRE LEN
Opdel tekst med afgrænser i en celle i Excel MID   TRIMME  ERSTATNING LEN
Fjern eller fjern ikke-numeriske tegn fra tekststrenge TEKSTJOIN FEJL MID RÆKKE INDIREKTE
Fjern eller fjern numeriske tegn fra tekststrenge TEKSTJOIN IF ISERR MID RÆKKE INDIREKTE LEN
Fjern eller fjern html-tags fra tekststrenge MID   LEN
Trim tekst til n ord ERSTATNING   FIND  VENSTRE