Gå til hovedindhold

Sådan beregnes Z-score i Excel: En omfattende vejledning

Inden for statistik og dataanalyse er det afgørende at forstå, hvordan dine data er sammenlignet med gennemsnittet. En z-score, også kendt som en standardscore, giver en måde at måle den relative afstand af et datapunkt fra middelværdien af ​​et datasæt, udtrykt i form af standardafvigelser. Uanset om du analyserer testresultater, finansielle data eller andre numeriske datasæt, kan beregning af z-resultater give dybtgående indsigt i dine datas adfærd.

Brug af Excel til at beregne z-scores giver enkelhed og effektivitet, hvilket muliggør hurtig analyse af store datasæt til standardiseret sammenligning og afvigende detektering. Denne vejledning vil guide dig gennem at forstå, hvad en z-score er, hvordan du finder den i Excel, give formeleksempler, fortolke z-score i dine data og dele vigtige tips, du skal huske, når du udfører disse beregninger.


Hvad er en z-score?

En z-score, også kendt som en standardscore, er en statistisk metrik, der kvantificerer afstanden mellem et specifikt datapunkt og gennemsnittet af et datasæt, udtrykt i standardafvigelser. Denne måling er afgørende for at forstå, hvor langt og i hvilken retning (over eller under) et datapunkt afviger fra datasættets gennemsnitlige værdi. I det væsentlige transformerer en z-score datapunkter til en fælles skala, hvilket giver mulighed for ligetil sammenligning på tværs af forskellige datasæt eller inden for forskellige populationer, uanset de originale måleskalaer eller distributionsformer.

Begrebet z-score er tæt forbundet med normalfordelingen. Normalfordelingen er et grundlæggende begreb i statistik, der repræsenterer en fordeling, hvor de fleste observationer klynger sig omkring den centrale top, og sandsynligheden for, at værdier forekommer, falder symmetrisk i begge retninger fra middelværdien. I sammenhæng med en normalfordeling:

 • Ca. 68 % af dataene falder inden for én standardafvigelse (±1 z-score) af middelværdien, hvilket indikerer en moderat afvigelse fra gennemsnittet.
 • Omkring 95 % af observationerne ligger inden for to standardafvigelser (±2 z-scores), hvilket viser en signifikant, men ikke ekstrem afvigelse.
 • Næsten 99.7% af data findes inden for tre standardafvigelser (±3 z-scores), der omfatter næsten alle observationer inden for en fordeling og fremhæver ekstreme afvigelser.

Z-score er et vigtigt værktøj i statistisk analyse, der gør det muligt for forskere og analytikere at standardisere individuelle observationer fra forskellige datasæt, hvilket letter sammenligningen af ​​score fra forskellige fordelinger. Ved at konvertere data til z-score kan man nemt bestemme, hvor usædvanlig eller typisk en bestemt observation er inden for en given fordeling, hvilket gør den til et uundværligt værktøj til forskellige applikationer, herunder outlier-detektion, hypotesetestning og datanormalisering.


Hvordan finder man z-score i Excel?

I Excel er der ikke en enkelt dedikeret funktion til at beregne z-score direkte. Processen involverer indledende beregninger af dit datasæts middelværdi (μ) og standardafvigelse (σ). Efter at have opnået disse vigtige statistikker, har du to primære metoder til at bestemme z-score:

 • Manuel beregningsmetode: Anvend z-score formlen:
  =(x-μ)/σ
 • hvor:
 • x er det datapunkt, du undersøger,
  μ er middelværdien af ​​dit datasæt,
  σ er standardafvigelsen for dit datasæt.
 • Brug af STANDARDISER-funktionen: For en mere integreret tilgang, Excel's STANDARDISERE funktionen beregner z-score direkte givet datapunktet, middelværdien og standardafvigelsen som input:
  =STANDARDIZE(x, mean, standard_dev)

Formeleksempler til at beregne z-score i Excel

Forudsat at du har et datasæt i kolonne A, der strækker sig fra celler A2 til A101, her er, hvordan du vil beregne z-score for disse værdier:

 1. Beregn middelværdien (μ): Brug AVERAGE(interval) funktion til at finde middelværdien (μ) af dit datasæt.
  =AVERAGE(A2:A101)
 2. Beregn standardafvigelsen (σ): Vælg den passende formel baseret på din datakontekst.
  Vigtig: At vælge den rigtige funktion til dit datasæt er afgørende for at sikre præcise beregninger. (For mine data i A2: A101 repræsenterer hele befolkningen, vil jeg bruge den første formel.)
  • Brug STDEV.P(interval) funktion, hvis dine data repræsenterer hele populationen (hvilket betyder, at der ikke er nogen større gruppe, som disse værdier er udtaget fra).
   =STDEV.P(A2:A101)
  • Brug STDEV.S(interval) funktion, hvis dine data er et udsnit af en større population, eller du ønsker at estimere populationens standardafvigelse baseret på din stikprøve.
   =STDEV.S(A2:A101)
 3. Beregn Z-score for datapunkt i A2: Brug en af ​​følgende formler, som vil give det samme resultat. (I dette tilfælde vil jeg vælge den anden formel.)
  • Beregn manuelt ved at trække middelværdien fra datapunktet og dividere dette resultat med standardafvigelsen.
   =(A2 - $E$2) / $E$3
  • Brug STANDARDISER(x; middel; standard_dev) funktion.
   =STANDARDIZE(A2, $E$2, $E$3)

   Bemærk: dollartegnene ($) fortæl formlen, at den altid skal referere til specifikke celler (E2 for ond, E3 for standardafvigelse), uanset hvor formlen er kopieret.

 4. Beregn Z-score for hver værdi i dit datasæt: Kopier formlen i trin 3 ned i kolonnen for at beregne z-score for hver værdi i dit datasæt. Tip: Dobbeltklik på cellens udfyldningshåndtag for hurtigt at udvide formlen.

tips:
 • For at strømline din beregning af z-score på tværs af hele datasættet uden individuelt at indtaste formler for middelværdi og standardafvigelse i separate celler, kan du bruge en af ​​følgende omfattende formler direkte.
  =(A2 - AVERAGE($A$2:$A$101)) / STDEV.P($A$2:$A$101)
  =STANDARDIZE(A2, AVERAGE($A$2:$A$101), STDEV.P($A$2:$A$101))
 • At opretholde en ensartet præcision ved at bruge tre decimaler for z-score er en prisværdig praksis i videnskabeligt og statistisk arbejde. Opnå dette ved at vælge dine z-score-celler og bruge Sænk decimal mulighed fundet i nummer gruppe på Home fane.


Fortolkning af z-scores i data

Fortolkning af z-scores er grundlæggende for at forstå positionen og betydningen af ​​datapunkter i et datasæt. En z-score giver en direkte måling af, hvor mange standardafvigelser et element er fra datasættets middelværdi, hvilket giver indsigt i dets relative position og sjældenhed.

Relation til Middel
 • Z-score = 0: Angiver gennemsnitlig ydeevne med datapunktet nøjagtigt ved middelværdien.
 • Z-score > 0: Angiver værdier over gennemsnittet, med større afstande fra middelværdien signalerer stærkere ydeevne.
 • Z-score < 0: Repræsenterer værdier under gennemsnittet, hvor lavere score markerer en større afvigelse under middelværdien.
Grad af afvigelse
 • |Z-Score| < 1: Disse datapunkter er tæt på gennemsnittet og falder inden for hoveddelen af ​​data i en normalfordeling, hvilket signalerer standardydelse.
 • |Z-Score| < 2: Foreslår en moderat afvigelse fra gennemsnittet, hvilket markerer observationer som ualmindelige, men stadig inden for et normalt variansområde.
 • |Z-Score| > 2: Fremhæver usædvanlige datapunkter væsentligt langt fra gennemsnittet, hvilket potentielt indikerer afvigelser eller væsentlige afvigelser fra den forventede norm.

Eksempel forklaring:

 • En z-score på 0.66 betyder, at datapunktet er 0.66 standardafvigelser over middelværdien. Dette indikerer, at værdien er højere end gennemsnittet, men stadig relativt tæt på det, og falder inden for det typiske variationsområde.
 • Omvendt betyder en z-score på -2.1, at datapunktet er 2.1 standardafvigelser under middelværdien. Denne værdi er væsentligt lavere end gennemsnittet, hvilket indikerer, at den er længere væk fra det typiske interval.

Ting at huske, når du beregner z-score i Excel

Når du bruger Excel til at beregne z-scores, er præcision og nøjagtighed altafgørende. Der er kritiske overvejelser at huske på for at sikre pålideligheden af ​​dine resultater:

 • Tjek for normal fordeling: Z-score er mest effektive for data, der overholder en normalfordeling. Hvis dit datasæt ikke følger denne fordeling, fungerer z-score muligvis ikke som et passende analytisk værktøj. Overvej at udføre en normalitetstest, før du anvender z-score-analyse.
 • Sørg for korrekt formel brug: Sørg for at vælge den rigtige standardafvigelsesfunktion - STDEV.P for hele befolkninger og STDEV.S for prøver - baseret på dit datasæts egenskaber.
 • Brug absolutte referencer for middelværdi og standardafvigelse: Når du anvender formler på tværs af flere celler, skal du bruge absolutte referencer (f.eks. $ A $ 1) for middelværdi og standardafvigelse i din z-score-formel for at sikre konsistens på tværs af beregninger.
 • Vær forsigtig med outliers: Outliers har en betydelig indflydelse på både middelværdien og standardafvigelsen, hvilket potentielt skævvrider de beregnede z-scores.
 • Sikre dataintegritet: Før du beregner z-score, skal du sikre dig, at dit datasæt er rent og fri for fejl. Forkerte dataindtastninger, dubletter eller irrelevante værdier kan påvirke gennemsnittet og standardafvigelsen betydeligt, hvilket fører til vildledende z-score.
 • Undgå for tidlig afrunding eller afkortning: Excel kan håndtere et betydeligt antal decimaler, og bevarelse af disse kan forhindre kumulative afrundingsfejl, der kan forvrænge din endelige analyse.

Ovenfor er alt relevant indhold relateret til beregning af z-score i Excel. Jeg håber, du finder tutorialen nyttig. Hvis du ønsker at udforske flere Excel-tip og tricks, klik her for at få adgang til vores omfattende samling af over tusindvis af tutorials.

Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations