Gå til hovedindhold

Excel-variansberegning: En vejledning med eksempler

Varians er et statistisk mål, der fortæller os, hvor meget et sæt tal er spredt ud. Det er et afgørende koncept inden for finans, videnskab og mange andre områder, der hjælper os med at forstå variabiliteten eller spredningen i vores datasæt. Excel giver en ligetil måde at beregne varians på, hvilket gør den tilgængelig for både begyndere og avancerede brugere. I denne artikel vil vi undersøge, hvordan du gør dette med klare eksempler.

Hvad er varians?
Introduktion til Excel-variansfunktioner
Hvordan beregner man varians i Excel?


Varians vs standardafvigelse

Hvad er varians?

 

Varians er et statistisk udtryk, der beskriver i hvilken grad tal i et datasæt adskiller sig fra gennemsnittet eller gennemsnittet af tallene. I det væsentlige måler det, hvor spredt tallene er. Et nøglepunkt i forståelsen af ​​varians er at erkende, at det kvantificerer graden af ​​variation eller spredning inden for et sæt værdier. En høj varians indikerer, at tallene er spredt ud; en lav varians tyder på, at de er klynget tæt omkring middelværdien.

Et simpelt eksempel til at illustrere varians:

Scenario: Overvej en klasse med fem elever og deres resultater i en matematikprøve ud af 100. Resultaterne er 90, 92, 88, 91 og 89.

Beregn middelværdien: Først finder vi den gennemsnitlige (middel) score. Middelværdien er

(90 + 92 + 88 + 91 + 89) / 5 = 90

Beregn varians: Derefter beregner vi variansen. Dette involverer at trække middelværdien fra hver score, kvadrere resultatet og derefter gennemsnittet af disse kvadrerede forskelle.

= [(90-90)² + (92-90)² + (88-90)² + (91-90)² + (89-90)²] / 5
= [0 + 4 + 4 + 1 + 1] / 5
= 10 / 5
= 2
Et diagram viser spredningen af ​​score:

Forståelse af resultatet:

Lav varians: I dette eksempel er variansen 2. Dette er relativt lavt, hvilket indikerer, at de fleste scorer er tæt på gennemsnittet (90). Jo lavere variansen er, jo tættere er de enkelte tal i sættet på middelværdien.

Nul varians: Hvis alle elever havde scoret nøjagtigt 90, ville variansen være 0, hvilket indikerer ingen variabilitet overhovedet. Hver score ville være den samme.

Høj varians: Omvendt vil en højere varians indikere, at scorerne er mere spredt ud fra gennemsnittet, hvilket viser større variabilitet i elevernes præstationer.

Sammenfattende giver varians os en numerisk værdi, der hjælper med at kvantificere, hvor meget scorerne (eller ethvert sæt tal) afviger fra gennemsnitsværdien, hvilket giver indsigt i dataenes konsistens eller variabilitet.Introduktion til Excel-variansfunktioner

 

Excel indeholder flere funktioner til at beregne varians, hver designet til forskellige datascenarier.

Forståelse af disse funktioner er afgørende for nøjagtig statistisk analyse

VAR.S (Eksempelvarians, kun inklusive tal):

 • Beregner variansen baseret på et udsnit af en population.
 • Bruges bedst, når man analyserer en delmængde af data for at udlede om helheden.

VAR.P (Befolkningsvarians, kun inklusive tal):

 • Beregner variansen for hele populationen.
 • Ideel til, når du har fuldstændige data og ikke kun en prøve.

VARA (Eksempelvarians, inklusive tekst og logik):

 • Svarer til VAR.S, men inkluderer tekst og logiske værdier i beregningen (tekst behandles som 0, TRUE som 1, FALSK som 0).
 • Nyttigt, når dit datasæt indeholder blandede typer (tal, tekst og logiske værdier).

VARPA (Befolkningsvarians, inklusive tekst og logik):

 • Befolkningsvariansversionen af ​​VARA.
 • Inkluderer alle typer data i variansberegningen for hele populationen.

VAR (Ældre prøvevarians):

 • En ældre version af VAR.S, primært brugt i Excel 2007 og tidligere.
 • Det anbefales at bruge VAR.S i nyere versioner for konsistens og klarhed.

VARP (Ældre befolkningsvariance):

 • Den ældre version af VAR.P.
 • Ligesom VAR anbefales det at bruge VAR.P i nyere Excel-versioner.
Forskelle og sammenligninger:
 • Prøve vs. befolkning: VAR.S og VARA er for stikprøver, mens VAR.P og VARPA er for hele populationen.
 • Datatypeovervejelse: VARA og VARPA inkluderer tekst og logiske værdier i beregningen, i modsætning til VAR.S og VAR.P.
 • Legacy vs. Moderne funktioner: VAR og VARP er ældre funktioner og kan erstattes af VAR.S og VAR.P for bedre kompatibilitet med aktuelle Excel-versioner.
Sammenligningstabel:
Funktion Datatype overvejet Population eller prøve Use Case
VAR.S Kun numre Prøve Prøvevarians for numeriske data
VAR.P Kun numre Befolkning Befolkningsvarians for tal
VARA Tal, tekst, logik Prøve Prøvevarians for blandede data
VARPA Tal, tekst, logik Befolkning Befolkningsvarians for blandede data
VAR Kun numre Prøve Ældre funktion til prøvevarians
VARP Kun numre Befolkning Ældre funktion for populær

Hvordan beregner man varians i Excel?

 

I dette afsnit vil vi give to eksempler for at demonstrere, hvordan man beregner varians i Excel og forklarer forskellene mellem forskellige variansfunktioner. Som et resultat vil du se, at forskellige variansfunktioner giver helt forskellige resultater for de samme eksempeldata.


VAR.S vs. VAR.P – Beregn varians fra stikprøve eller population

Scenario: Beregning af varians for et lille udsnit af en population vs. hele populationen.

Eksempel: Beregn variansen for værdierne i kolonne A2:A12.

Formula: Vælg en tom celle og skriv en af ​​nedenstående formler efter behov, og tryk derefter på Enter nøgle.

 • Hentning af varianserne for stikprøven af ​​et stort datasæt (hvis værdierne i A2:A12 er dele af et stort datasæt)

  =VAR.S(A2:A12)

 • Hentning af variansen for hele populationen (hvis værdierne i A2:A12 er hele datasættet)

  =VAR.P(A2:A12)

Som du kan se, vil de samme værdier, men brug af forskellige variansfunktioner, få forskellige resultater.

Hvorfor er resultaterne af VAR.S og VAR.P forskellige?

 • VAR.S: Denne funktion bruges, når dit datasæt repræsenterer en stikprøve fra en større population. Den beregner variansen baseret på "n-1"-metoden, hvor "n" er antallet af datapunkter i prøven. Brug af "n-1" i stedet for "n" som nævner korrigerer for bias i stikprøven, hvilket gør det til en upartisk estimator af populationsvariansen. Det giver et skøn over, hvordan dataene i stikprøven varierer omkring stikprøvegennemsnittet.
 • VAR.P: Denne funktion bruges, når dit datasæt repræsenterer en hel population, ikke kun en stikprøve fra den. Den beregner variansen baseret på "n"-metoden, hvor "n" er antallet af datapunkter i populationen. Det forudsætter, at datasættet dækker hele populationen, så der er ikke behov for at korrigere for bias som i VAR.S.
 • Sammenfattende, er den vigtigste forskel i formlens nævner. VAR.S bruger "n-1" til at tage højde for stikprøvekarakteren af ​​dataene, mens VAR.P bruger "n" til populationsdata, hvor der ikke er nogen stikprøve involveret. Afhængigt af dit datasæt og om det er en stikprøve eller en fuld population, bør du vælge den passende funktion til at beregne varians.

VAR.S vs. VAR.P – Beregn varians fra stikprøve eller population

Scenario: Beslutning om logiske værdier og tekster skal inkluderes i variansberegningen.

Eksempel: Beregn variansen for værdierne i kolonne A2:A12.

Formula: Vælg en tom celle og skriv en af ​​nedenstående formler efter behov, og tryk derefter på Enter nøgle.

 • Hentning af varianserne for stikprøven af ​​et stort datasæt ignorerer tekster og logiske værdier.

  =VAR.S(A2:A12)

 • Hentning af variansen for stikprøven af ​​et stort datasæt inklusive tekster og logiske værdier.

  =VARA(A2:A12)


Få datoberegning til at flyve

Kutools til Excel's Dato Tidshjælper er et utroligt effektivt værktøj designet til at forenkle komplekse dato- og tidsberegninger. Prøv det og se, hvordan det transformerer din datahåndteringsoplevelse!


  Varians vs standardafvigelse

  ligheder:
  • Mål for spredning:

   Både varians og standardafvigelse er statistiske mål, der bruges til at beskrive spredningen eller spredningen i et datasæt. De kvantificerer, hvor meget individuelle tal i mængden afviger fra middelværdien (gennemsnittet).

  • Dataanalyse:

   Begge er almindeligt anvendt i statistisk analyse for at forstå datavariabilitet. De er vigtige inden for områder som finans, forskning, kvalitetskontrol og mere.

  • Beregnet ud fra middelværdien:

   Beregningen af ​​både varians og standardafvigelse starter med gennemsnittet af datasættet. De vurderer variabilitet i forhold til denne centrale værdi.

  Forskelle:
  • Måleenheder:

   • Varians: Kvadraterede enheder af de originale data. For eksempel, hvis data er i meter, vil variansen være i kvadratmeter.

   • Standardafvigelse: Samme enheder som de originale data. Fortsætter eksemplet, hvis data er i meter, vil standardafvigelsen også være i meter.

  • Fortolkning:

   • Varians: Giver et kvadratisk estimat, som kan være mindre intuitivt at fortolke, fordi det ikke er i samme skala som de originale data.

   • Standardafvigelse: Mere fortolkelig, da den er i de samme enheder som dataene. Det angiver den gennemsnitlige afstand af datapunkter fra middelværdien.

  • Matematisk definition:

   • Varians: Gennemsnittet af de kvadrerede forskelle fra middelværdien.

   • Standardafvigelse: Kvadratroden af ​​variansen.

  • Følsomhed over for ekstreme værdier:

   • Varians: Mere følsom over for outliers, fordi den udligner forskellene.

   • Standardafvigelse: Selvom den er påvirket af outliers, er den mindre følsom sammenlignet med varians på grund af kvadratroden.

  • Applikationer:

   • Varians:

    Bruges, når fokus er på den kvadrerede størrelse af spredning.

    Fordelagtig i statistiske modeller og beregninger, hvor kvadrering er nødvendig for at annullere negative værdier.

    Bruges ofte i finansielle modeller til risikovurdering, da det måler volatilitet.

   • Standardafvigelse:

    Mere almindeligt anvendt i rapporter og daglige applikationer på grund af dets direkte relation til dataskalaen.

    Vigtigt i empirisk forskning for at forstå variabiliteten.

    Bruges ofte i kvalitetskontrol, vejrrapporter og standardscore i test.

  konklusion:

  Mens varians og standardafvigelse begge tjener til at måle spredningen af ​​et datasæt, er deres applikationer forskellige på grund af deres måleenhed og fortolkning. Standardafvigelse, med dens direkte relation til dataens skala, har en tendens til at være mere brugervenlig, især i praktiske hverdagssammenhænge. Varians er på den anden side ofte mere velegnet til matematiske og statistiske modeller.


  Denne oversigt og sammenligning bør give en klar forståelse af, hvornår og hvorfor man skal bruge hver variansfunktion i Excel, hvilket giver mulighed for mere nøjagtig og meningsfuld dataanalyse. For flere spilskiftende Excel-strategier, der kan løfte din datahåndtering, udforske nærmere her..


  De bedste Office-produktivitetsværktøjer

  Kutools til Excel - Hjælper dig med at skille dig ud fra mængden

  🤖 Kutools AI Aide: Revolutionér dataanalyse baseret på: Intelligent udførelse   |  Generer kode  |  Opret brugerdefinerede formler  |  Analyser data og generer diagrammer  |  Aktiver Kutools funktioner...
  Populære funktioner: Find, fremhæv eller identificer dubletter  |  Slet tomme rækker  |  Kombiner kolonner eller celler uden at miste data  |  Runde uden formel ...
  Super VLookup: Flere kriterier  |  Multipel værdi  |  På tværs af multiark  |  Fuzzy Lookup...
  Adv. Rulleliste: Nem rulleliste  |  Afhængig rulleliste  |  Multivælg rulleliste...
  Column Manager: Tilføj et bestemt antal kolonner  |  Flyt kolonner  |  Skift synlighedsstatus for skjulte kolonner  Sammenlign kolonner med Vælg Samme og forskellige celler ...
  Fremhævede funktioner: Grid fokus  |  Designvisning  |  Stor Formel Bar  |  Arbejdsbog & Ark Manager | Ressourcebibliotek (Autotekst)  |  Datovælger  |  Kombiner regneark  |  Krypter/Dekrypter celler  |  Send e-mails efter liste  |  Superfilter  |  Specielt filter (filter fed/kursiv/gennemstreget...) ...
  Top 15 værktøjssæt12 tekst Værktøjer (tilføje tekst, Fjern tegn ...)  |  50 + Chart Typer (Gantt kort ...)  |  40+ Praktisk formler (Beregn alder baseret på fødselsdag ...)  |  19 Indsættelse Værktøjer (Indsæt QR-kode, Indsæt billede fra sti ...)  |  12 Konvertering Værktøjer (Tal til ord, Valutaomregning ...)  |  7 Flet og del Værktøjer (Avancerede kombinere rækker, Opdel Excel-celler ...)  |  ... og mere

  Kutools til Excel kan prale af over 300 funktioner, At sikre, at det, du har brug for, kun er et klik væk...

  Beskrivelse


  Fanen Office - Aktiver læsning og redigering af faner i Microsoft Office (inkluderer Excel)

  • Et sekund til at skifte mellem snesevis af åbne dokumenter!
  • Reducer hundreder af museklik for dig hver dag, og farvel med musens hånd.
  • Øger din produktivitet med 50 %, når du ser og redigerer flere dokumenter.
  • Giver effektive faner til Office (inkluderer Excel), ligesom Chrome, Edge og Firefox.
  Comments (0)
  No ratings yet. Be the first to rate!
  There are no comments posted here yet
  Please leave your comments in English
  Posting as Guest
  ×
  Rate this post:
  0   Characters
  Suggested Locations